ข้อมูลบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดย คุณวงษ์ชาพัทธ์ เทียนรุ่งศรี    ประธานกรรมการ  นับตั้งแต่นั้นมา  บริษัทได้มีการพัฒนาและขยายงานมากขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็นกิจการที่ประสบความสำเร็จในการผลิตอาหาร เวชภัณฑ์ยา และวิตามินอาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำเศรษฐกิจทุกชนิด เช่น ปลา กุ้ง กบ ตะพาบน้ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงทั่วประเทศไทย นับได้ว่าบริษัทได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักระดับหนึ่งในการเป็นผู้มีส่วนช่วยสนับสนุน  ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและเพิ่มผลผลิตในท้องถิ่นรวมทั้งมีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงานในท้องถิ่น  ยิ่งกว่านั้นบริษัทฯ ยังคงก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แพร่หลายไปยังตลาดต่างประเทศ  อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าสำหรับสัตว์น้ำที่ครบวงจร  เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์  ฮ่องกง ไต้หวัน  จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  ศรีลังกา  บังคลาเทศ  ญี่ปุ่น  เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา  เป็นต้น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีด้านสัตว์น้ำให้ล้ำหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั่วโลก ไว้ท์เครนฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญมายาวนาน จึงได้มีการพัฒนาต่อยอดสู่งานด้านการเกษตร มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง มีฟาร์มปลูกพืชอินทรีย์ และได้พัฒนากระบวนการผลิตจนกระทั่งผ่านการตรวจสอบซึ่งได้ใบรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) ในปี พ.ศ.2560

แนวคิดของแบรนด์ พลูโต (Pluto)
บริษัท เฟิร์ส ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด จัดตั้งเมื่อปี  2546 เป็นองค์กรหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบนิเวศน์การเกษตรแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เน้นหลักที่การปรับปรุง บำรุงดิน

“ การที่จะปลูกพืชทุกชนิด สิ่งสำคัญที่สุดคือดิน ถ้าหากดินมีความสมบูรณ์จะปลูกอะไรก็ได้ผลดีทั้งนั้น แต่ในปัจจุบัน สภาพดินในหลายพื้นที่เสื่อมโทรมลง เนื่องจากเกษตรกรใช้สารกำจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี และสารเคมีมากเกินไป ทำให้เกิดการสะสมสารเคมีในดิน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมรอบข้างก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กัน เช่น พื้นที่ทำการเกษตรตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อโรงงานปล่อยสารพิษขึ้นไปบนอากาศ พอฝนตกลงมาก็จะนำสารพิษเหล่านั้นมากับน้ำฝนด้วย แล้วสารพิษก็จะลงไปในแปลงผัก ในนาข้าว ในแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ค่อนข้างยาก”
“ดินตาย มีลักษณะเป็นผง ไม่เกาะตัวกัน เมื่อปลูกพืชลงไปมักจะล้ม เพราะรากไม่สามารถยึดเกาะได้ แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ของ         บริษัท เฟิร์ส ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด เป็นสารปรับปรุงดิน เมื่อนำไปใช้หว่านหรือฝังลงในดินสภาพเสื่อมโทรม หรือแม้แต่ดินแข็ง ดินจะนุ่มร่วนซุยขึ้น เมื่อทำให้ดินร่วนซุยรากพืชก็จะเดินดี สามารถยึดเกาะดินได้ดีขึ้น ไม่โคนล้มง่าย และดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพผลผลิต และประสิทธิภาพที่ใช้ในพืชผัก ไม้ผล ข้าว พืชพลังงานได้เป็นอย่างดี” 

เพื่อรับรองความต้องการของเกษตรกรชาวไทยและทั่วโลก บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินออกสู่ตลาด   ภายใต้แบรนด์ “ พลูโต (Pluto)” 

ใบรับรอง

First Organic Farm Co.,Ltd. 24 Soi Prasertmanukit 7 ,Prasertmanukit Road ,Chorakae Bua ,Ladprao Bangkok , 10230 TEL. +66 (2) 570-5669 , +66 (2) 570-5695 FAX. +66 (2) 570-5595