ใช้ง่าย
ใช้ปริมาณน้อย สะดวกต่อการใช้งาน
<span class="txt30_or">ใช้</span>ง่าย
เพิ่มผลผลิต
ช่วยให้พืชดูดซึมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
<span class="txt30_or">เพิ่ม</span>ผลผลิต
ดินดี ฟื้นตัวเร็ว
ช่วยย่อยสลายดิน ทำให้ดินร่วนซุย อากาศในดินถ่ายเทได้ดี ดินได้รับออกซิเจน
<span class="txt30_or"> ดินดี</span> ฟื้นตัวเร็ว
เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
<span class="txt30_or"> เป็นมิตร</span> ต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณท์ของพลูโต
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
เอเอ โปรซอย
เอเอ โปรซอย
เอเอ สารปรับปรุงดินชนิดแกรนูล ใช้สำหรับเตรียมแปลงปรับปรุงดินก่อนปลูก
พลูโต Channal

First Organic Farm Co.,Ltd. 24 Soi Prasertmanukit 7 ,Prasertmanukit Road ,Chorakae Bua ,Ladprao Bangkok , 10230 TEL. +66 (2) 570-5669 , +66 (2) 570-5695 FAX. +66 (2) 570-5595