ใช้งานง่าย
ใช้ปริมาณน้อย ลดต้นทุน สะดวกและคล่องตัวต่อการใช้งาน
<span class="txt30_or">ใช้งาน</span>ง่าย
เพิ่มผลผลิต
ช่วยย่อยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ให้เป็นโมเลกุลเล็ก พืชจะดูดซึมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
<span class="txt30_or">เพิ่ม</span>ผลผลิต
ดินดี ต้นฟื้นตัวเร็ว
ช่วยย่อยสลายดิน ทำให้ดินร่วนซุย อากาศในดินถ่ายเทได้ดี ดินได้รับออกซิเจน
<span class="txt30_or"> ดินดี</span> ต้นฟื้นตัวเร็ว
เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
<span class="txt30_or"> เป็นมิตร</span> ต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณท์ของพลูโต
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
เอเอ โปรซอย
เอเอ โปรซอย
สารปรับปรุงดินชนิดแกรนูล สำหรับปรับปรุง ย่อยสลายดิน โดยการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ
พลูโต Channal

First Organic Farm Co.,Ltd. 24 Soi Prasertmanukit 7 ,Prasertmanukit Road ,Chorakae Bua ,Ladprao Bangkok , 10230 TEL. +66 (2) 570-5669 , +66 (2) 570-5695 FAX. +66 (2) 570-5595