รีวิวผู้ใช้จริงและวีดีโอ
รีวิวผู้ใช้จริง
เบื่อไม๊ ???...เชื้อรา มาอีกแล้ว
เบื่อไม๊ ???...เชื้อรา มาอีกแล้ว
ทุเรียนใบเหลือง ไม่รัดใบ สภาพจวนตาย
ทุเรียนใบเหลือง ไม่รัดใบ สภาพจวนตาย
ทุเรียนต้นโทรม ฟื้นได้ด้วยพลูโต!
ทุเรียนต้นโทรม ฟื้นได้ด้วยพลูโต!
ปัญหาของทุเรียนต้นโทรม
ปัญหาของทุเรียนต้นโทรม
ทุเรียนใบเหลือง แถบขาว
ทุเรียนใบเหลือง แถบขาว
ทะลายปาล์ม ไม่เป็นเชื้อรา เมื่อใส่พลูโต!
ทะลายปาล์ม ไม่เป็นเชื้อรา เมื่อใส่พลูโต!
First Organic Farm Co.,Ltd. 24 Soi Prasertmanukit 7 ,Prasertmanukit Road ,Chorakae Bua ,Ladprao Bangkok , 10230 TEL. +66 (2) 570-5669 , +66 (2) 570-5695 FAX. +66 (2) 570-5595