สินค้า
สารปรับปรุงดิน

     พลูโต เป็นสารปรับปรุงดินผลิตจากจุลินทรีย์เข้มข้นสูตรเฉพาะ ที่ผ่านขบวนการหมักด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้พืชแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานโรค ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหาร สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สร้างระบบนิเวศน์ในดิน สารปรับปรุงดินพลูโตจะช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน สมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดิน สภาพทางชีวภาพของดินที่ขาดหรือบกพร่องให้กลับมาสมบูรณ์ในระยะเวลาอันสั้น

     กระบวนการผลิตสารปรับปรุงดินพลูโต มีการตรวจสอบคุณภาพผ่านห้องปฏิบัติการทางชีวะเคมี เพื่อคัดสรรจุลินทรีย์ชนิดพิเศษ ที่มีประโยชน์สำหรับพืช เมื่อเริ่มการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการทางชีวะเคมี อีกครั้ง เพราะสารปรับปรุงดินพลูโตทุกสูตรที่ออกจำหน่ายจะต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
  

                                                        

 

ผลิตภัณฑ์ของพลูโต

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโตไบโอกรีนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดจุลินทรีย์ เข้มข้นที่ผ่านขบวนการหมักด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสมดุลของดินและธาตุ อาหารในดิน
เอเอ โปรซอย
เอเอ โปรซอย
สารปรับปรุงดินชนิดแกรนูล สำหรับปรับปรุง ย่อยสลายดิน โดยการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ
First Organic Farm Co.,Ltd. 24 Soi Prasertmanukit 7 ,Prasertmanukit Road ,Chorakae Bua ,Ladprao Bangkok , 10230 TEL. +66 (2) 570-5669 , +66 (2) 570-5695 FAX. +66 (2) 570-5595