สินค้า
สารปรับปรุงดิน

     พลูโตไบโอกรีน เป็นสารปรับปรุงดินที่ผ่านขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ดินสมบูรณ์ รักษาสมดุลความเป็นกรดด่างในดิน และช่วยปรับปรุงทางกายของดินที่ขาดหรือบกพร่องให้กลับมาสมบูรณ์ปกติ กระบวนการผลิตสารปรับปรุงดินพลูโตไบโอกรีน มีการตรวจสอบคุณภาพผ่านห้องปฏิบัติการเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้คงที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ก่อนออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด
  

                                                        

 

ผลิตภัณฑ์ของพลูโต

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
เอเอ โปรซอย
เอเอ โปรซอย
เอเอ สารปรับปรุงดินชนิดแกรนูล ใช้สำหรับเตรียมแปลงปรับปรุงดินก่อนปลูก
First Organic Farm Co.,Ltd. 24 Soi Prasertmanukit 7 ,Prasertmanukit Road ,Chorakae Bua ,Ladprao Bangkok , 10230 TEL. +66 (2) 570-5669 , +66 (2) 570-5695 FAX. +66 (2) 570-5595