เอเอ โปรซอย

เอเอ โปรซอย

สารปรับปรุงดิน เอเอ โปรซอย เตรียมแปลงปลูก

รายละเอียด

                     
เหมาะสำหรับ
: นาข้าว ผักใบ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และถั่วทุกชนิด

ขนาด : 500 กรัม ชนิดแกรนูล

คุณสมบัติ : สารปรับปรุงดินชนิดแกรนูล สำหรับปรับปรุง ย่อยสลายดิน โดยจุลินทรีย์ชนิดดี ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดิน รวมไปถึงใบไม้ ฟางข้าว ช่วยย่อยโมเลกุลของปุ๋ยให้เล็กลง เพื่อให้พืชดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้
สำหรับนาข้าว
ใช้ เอเอ โปรซอย 1 ซอง ( 500 กรัม ) หว่านในเนื้อที่ 1 ไร่ เพื่อเตรียมดินให้นุ่มฟู ทุกครั้งก่อนหว่านข้าว
และผสมปุ๋ยหว่านใช้ 1 ซอง ( 500 กรัม ) ต่อ ปุ๋ย 100 กิโลกรัม ( 2 กระสอบ )

สำหรับผักใบ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ และถั่วทุกชนิด
ใช้ เอเอ โปรซอย 1 ซอง ( 500 กรัม ) หว่านในเนื้อที่ 1 ไร่ เพื่อเตรียมดินให้นุ่มฟู ทุกครั้งก่อนการปลูก
และ ทุก ๆ 15 - 30 วัน พร้อมปุ๋ย โดยใช้ 1 ซอง ( 500 กรัม ) ต่อ ปุ๋ย 100 กิโลกรัม ( 2 กระสอบ )ข้อมูลทั่วไป

ข้อควรแนะนำ :
• ควรเก็บ ในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกน้ำ ความร้อน แสงแดด และฝน
• ไม่ควรใช้ร่วมกับ สารกำจัดวัชพืช ศัตรูพืช และยาฆ่าเชื้อราทุกชนิดที่ใช้กับดิน