Category: ปาล์ม

โรคที่เกิดในปาล์มน้ำมัน
ปาล์ม

โรคที่เกิดในปาล์มน้ำมัน

โรคที่เกิดในปาล์มน้ำมัน โรคที่เกิดในปาล์มน้ำมัน     ปาล์มน้ำมัน…พืชที่สร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างมาก แต่กว่าจะมาถึงจุดนั้นชาวสวนปาล์มน้ำมันยังต้องเผชิญโรคที่ก่อกวนสร้างความเสียหายให้ผลผลิตลดน้อยลงหลากหลายโรคเลยทีเดียว เช่นนั้นแล้ว เรามารู้ให้เท่าทันโรคเหล่านั้นกันดีกว่าค่ะ   โรคใบไหม้ เป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่ในระยะต้นกล้า เกิดจากเชื้อรา Curvularia sp. มีอาการของโรคที่คล้ายกันกับที่เกิดในต้นกล้า นั้นคือ มักเกิดที่ใบอ่อนช่วงที่ใบกำลังคลี่ออก เกิดเป็นจุดเล็กๆ โปร่งใส ต่อมาแผลจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลขอบสีน้ำเงินเข้มมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ แผลมีลักษณะเป็นทรงกลมรียาว 7 – 8 มิลลิเมตร ต้นเจริญเติบโตช้า

Read More »
ปาล์มสายพันธุ์เทเนอรา
ปาล์ม

เทเนอรา” สายพันธุ์ปาล์มที่นิยม

เทเนอรา สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่นิยมทางการค้า “เทเนอรา” สายพันธุ์ที่นิยมทางการค้า      ในโลกปัจจุบัน…น้ำมันถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ขับเคลื่อนให้โลกใบนี้ก้าวเข้าสู่นวัตกรรมต่างๆ แต่ทว่าน้ำมันที่ได้ในปัจจุบันกำลังถูกใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้ำมันเหล่านั้นต้องใช้เวลานานนับพันๆ ปีเพื่อที่จะกลั่นตัวเป็นน้ำมันดิบและถูกสกัดเป็นน้ำมันที่ใช้ในปัจจุบันในที่สุด แล้วจะเป็นอย่างไรหากน้ำมันที่เป็นตัวขับเคลื่อนโลกใบนี้หมดไป?      โลกจะเข้าสู่ความมืด วงการธุรกิจต่างๆ ต้องล้มสลาย และมนุษย์จะต้องกลับเข้าสู่ยุคดึกดำบรรพ์…อย่างงั้นหรือ?      คงไม่มีใครอยากจะให้วันคืนเหล่านั้นมาถึง เพราะแบบนั้นมนุษย์จึงมองหาแหล่งทดแทน ซึ่งพืชหลากหลายชนิดสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันและต่อยอดพัฒนาเพื่อให้สามารถทดแทนน้ำมันดิบที่กำลังร่อยหรอลงได้ “ปาล์มน้ำมัน” เป็นพืชหนึ่งในหลากหลายชนิดที่ถูกนำมาสกัดทำน้ำมัน ทั้งน้ำมันทดแทนดีเซล

Read More »
ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน
ปาล์ม

ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน

ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน       ในบรรดาพืชที่ให้น้ำมัน “ปาล์มน้ำมัน” เป็นพืชที่ให้น้ำมันสูงกว่าพืชชนิดอื่นโดยประมาณอยู่ที่ 512 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอยู่ในน้ำมันปาล์มดิบ และ 73 กิโลกรัมต่อไร่ในน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพราะแบบนั้นปาล์มน้ำมันจึงเป็นความหวังมากกว่าพืชอื่นๆ ในการนำมาทดแทนน้ำมันดิบที่กำลังลดลงอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่เพียงแค่การนำมาสกัดน้ำมันเท่านั้น คุณประโยชน์อื่นๆ ยังมีอีกมากมาย ปาล์มน้ำมันจึงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย      ทว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่อยู่ที่ทางภาคใต้ของประเทศ ด้วยปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในเขตร้อนชื้นและต้องการปริมาณน้ำต่อต้นมากถึง 200

Read More »
อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน
ปาล์ม

อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน

อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน      ธาตุอาหารหลักของพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบกันดีนั้นมีอยู่สามตัวด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากสูตรปุ๋ยที่ติดอยู่ข้างถุงส่วนใหญ่ นั้นคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพืชไม่ได้ต้องการเพียงแค่ธาตุอาการสามตัวนี้ ยังมีธาตุอาหารสำรองที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตแม้จะไม่เยอะเท่ากับธาตุอาหารสามตัวแรกก็ตาม แต่หากขาดไปก็ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อการเจริญเติบโตและส่งผลให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลดลงได้เช่นกัน ในที่นี่เราจะขอกล่าวถึงธาตุอาหารที่พบว่าขาดบ่อยๆ ในปาล์มน้ำมันกันค่ะ • ไนโตรเจน      ธาตุอาหารจำต้องต่อการเจริญเติบโตทางใบและลำต้น โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ของการปลูก พืชมักจะต้องการธาตุอาหารชนิดนี้เป็นจำนวนมาก อาการที่ปาล์มน้ำมันบอกให้รู้เมื่อมีการขาดธาตุอาหารชนิดนี้ นั่นคือ ใบจะมีขนาดเล็กลง

Read More »
อาการผิดปกติและโรคที่พบในต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
ปาล์ม

อาการผิดปกติและโรคที่พบในต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

อาการผิดปกติและโรคที่พบในระยะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อาการผิดปกติและโรคที่พบในระยะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน      โรคพืชนั้นพบได้ทุกช่วงวัยของพืช ต้นปาล์มน้ำมันก็เช่นกัน ซึ่งหากเราตรวจพบความผิดปกติต่างๆ ได้เร็วนั่นย่อมหมายถึงเวลาและต้นทุนที่ต้องเสียให้กับปาล์มที่ไม่สมบูรณ์นั้นน้อยลง เช่นนั้นแล้ว อาการผิดปกติในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันมีอะไรบ้าง มารับรู้และนำไปสังเกตอาการของกล้าปาล์มน้ำมันกันดังนี้… ใบไหม้      เป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Curvularia sp. จะมีอาการในช่วงที่ใบเริ่มคลี่ ระยะแรกมองเห็นเป็นจุดเล็กๆ โปร่งใส ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงขอบน้ำเงินเข้มมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ ลักษณะเป็นทรงกลมรียาว 7-8 มิลลิเมตร ต้นกล้ามีความเจริญเติบโตช้า

Read More »
วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน
ปาล์ม

วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน

วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน        เมื่อจัดเตรียมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันระยะต่อต้นไม่ต่ำกว่า 9 เมตร หรือตามแต่ละสายพันธุ์ และมีการจัดการปัญหาภูมิประเทศบริเวณแปลงปลูก ไม่ว่าจะเป็นความลาดเอียงที่มากกว่า 12 – 20 เปอร์เซ็น หรือสภาพน้ำท่วมขังภายในแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวมาถึงขั้นตอนการดำเนินการปลูกกล้าปาล์มน้ำมันกันบ้างค่ะ        กล้าปาล์มน้ำมันควรเลือกกล้าที่มีอายุไม่อ่อนหรือแก่มากจนเกินไป เพราะอาจเกิดปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตที่ไม่แข็งแรงได้ เช่น กล้าที่มีอายุมากเกินไปอาจทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ช้า หรือกล้าที่มีอายุน้อยเกินไปรากจะยังไม่แข็งแรง

Read More »
การจัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน
ปาล์ม

จัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน

จัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน จัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน      พื้นที่ปลูกเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อตกลงปลงใจได้แล้วว่าจะดำเนินการปลูกต้นปาล์มน้ำมัน การเลือกพื้นที่เหมาะสมจะทำให้ปาล์มน้ำมันที่เรามุ่งหวังเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตที่ดี แต่หากพื้นที่ที่เราเลือกมีความไม่ความเหมาะสมแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้ตามมาจะต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างแน่นอน   การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นปาล์มน้ำมันที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง       ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ชอบแสงแดดอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ต้องการไม่บังร่มเหมือนต้นไม้บางชนิด เพราะแสงแดดมีผลตรงต่อการออกช่อดอก หากปาล์มน้ำมันไม่ได้รับปริมาณแสงแดดที่เพียงจะส่งผลให้ต้นไม่ค่อยออกช่อดอกเพศเมีย นั้นหมายความว่าเราไม่ได้ผลผลิตปาล์มนั้นเอง เพราะฉะนั้นการเคลียร์ต้นไม้ชนิดอื่นในแปลงที่เราจะปลูกจึงสำคัญ รวมถึงเหล่าวัชพืชที่อาจจะมาเป็นปัญหาได้ในอนาคตด้วย    

Read More »
เลือกกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตในอนาคต
ปาล์ม

เลือกกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตในอนาคต

เลือกกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตในอนาคต เลือกกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตในอนาคต• ปาล์มน้ำมันเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้สูง แถมยังสามารถนำผลผลิตไปใช้ได้หลากหลายวงการ ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร การนำไปสกัดกลายเป็นน้ำมันในครัวเรือน หรือจะเป็นการประยุกต์สกัดใช้แทนน้ำมันดีเซล ซึ่งคุณประโยชน์ที่หลากหลายนี้ทำให้ปาล์มน้ำมันขึ้นแท่นเป็นพืชที่มีปริมาณความต้องการสูง เพราะงั้นแล้วการเลือกปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมและการดูแลที่ดีจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแน่นอน แต่ก่อนที่เราจะเดินไปถึงจุดนั้น จุดเริ่มต้นที่เราต้องคัดเลือกให้ดีนั่นคือ… ”กล้าพันธุ์” ที่ต่อมาจะกลายเป็นปาล์มน้ำมันที่แข็งแรงสมบูรณ์และลูก และการที่เราจะเลือกกล้าพันธุ์เหล่านั้นต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีวิธีสังเกตมาให้กันค่ะ • กล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีคุณลักษณะดีเหมาะสมต่อการนำมาปลูกและเลี้ยงดูจนออกผลผลิตตอบแทนที่น่าพึงพอใจต้องมีลักษณะดังนี้– มีอายุมากกว่า 7 เดือนหลังย้ายกล้าลงแปลงสำหรับอนุบาลต้น– ความสูงจากโคนถึงปลายใบมากกว่า 70 เซนติเมตร– มีใบแตกเป็นลักษณะคล้ายขนนกตั้งแต่ 6

Read More »
ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน
ปาล์ม

ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน

ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน      พืชแต่ละชนิดล้วนมีปัจจัยที่ส่งเสริมในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเกษตรกรที่กำลังสนใจจะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่การเกษตรของตัวเองจำต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ก่อนเสมอ นั่นคือ… ปริมาณน้ำฝน       ด้วยปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการปริมาณน้ำมากถึง 1,800 – 2,000 มิลลิลิตรต่อปี และสภาพพื้นยังต้องไม่แล้งเกิน 3 เดือนจึงจะทำให้ปาล์มน้ำมันสามารถออกผลผลิตได้ในปริมาณที่สูง ซึ่งแน่นอนว่าลักษณะนี้มักจะเข้าข่ายพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ที่จะมีฤดูฝนยาวนานถึง 6 เดือน และฤดูร้อนที่ 3

Read More »