สาระน่ารู้ - ปาล์ม

ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน
• พืชแต่ละชนิดล้วนมีปัจจัยที่ส่งเสริมในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเกษตรกรที่กำลังสนใจจะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่การเกษตรของตัวเองจำต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ก่อนเสมอ นั่นคือ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

เลือกกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตในอนาคต
• ปาล์มน้ำมันเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้สูง แถมยังสามารถนำผลผลิตไปใช้ได้หลากหลายวงการ ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร การนำไปสกัดกลายเป็นน้ำมันในครัวเรือน หรือจะเป็นการประยุกต์สกัดใช้แทนน้ำมันดีเซล ซึ่งคุณประโยชน์ที่หลากหลายนี้ทำให้ปาล์มน้ำมันขึ้นแท่นเป็นพืชที่มีปริมาณความต้องการสูง เพราะงั้นแล้วการเลือกปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมและการดูแลที่ดีจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแน่นอน แต่ก่อนที่เราจะเดินไปถึงจุดนั้น จุดเริ่มต้นที่เราต้องคัดเลือกให้ดีนั่นคือ… ”กล้าพันธุ์” ที่ต่อมาจะกลายเป็นปาล์มน้ำมันที่แข็งแรงสมบูรณ์และลูก และการที่เราจะเลือกกล้าพันธุ์เหล่านั้นต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีวิธีสังเกตมาให้กันค่ะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

จัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน
• พื้นที่ปลูกเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อตกลงปลงใจได้แล้วว่าจะดำเนินการปลูกต้นปาล์มน้ำมัน การเลือกพื้นที่เหมาะสมจะทำให้ปาล์มน้ำมันที่เรามุ่งหวังเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตที่ดี แต่หากพื้นที่ที่เราเลือกมีความไม่ความเหมาะสมแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้ตามมาจะต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างแน่นอน เพราะงั้นแล้วการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นปาล์มน้ำมันที่ดีต้องมีอะไรบ้าง มาดูกันต่อไปนี้เลยค่ะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน
• เมื่อจัดเตรียมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันระยะต่อต้นไม่ต่ำกว่า 9 เมตร หรือตามแต่ละสายพันธุ์ และมีการจัดการปัญหาภูมิประเทศบริเวณแปลงปลูก ไม่ว่าจะเป็นความลาดเอียงที่มากกว่า 12 – 20 เปอร์เซ็น หรือสภาพน้ำท่วมขังภายในแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นตอนการดำเนินการปลูกกล้าปาล์มน้ำมันกันบ้างค่ะ มีอะไรบ้างไปอ่านกันเลย…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

อาการผิดปกติและโรคที่พบในระยะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
• โรคพืชนั้นพบได้ทุกช่วงวัยของพืช ต้นปาล์มน้ำมันก็เช่นกัน ซึ่งหากเราตรวจพบความผิดปกติต่างๆ ได้เร็วนั่นย่อมหมายถึงเวลาและต้นทุนที่ต้องเสียให้กับปาล์มที่ไม่สมบูรณ์นั้นน้อยลง เช่นนั้นแล้ว อาการผิดปกติในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันมีอะไรบ้าง มารับรู้และนำไปสังเกตอาการของกล้าปาล์มน้ำมันกันดังนี้…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก