สาระน่ารู้ - สตรอว์เบอร์รี่

สตรอว์เบอรี่ พืชเมืองหนาวที่บ้านเราก็ปลูกได้
• สตรอว์เบอรี่เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในที่มีอากาศหนาวเย็น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชได้ทรงผลักดันให้พืชชนิดนี้เข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยเริ่มที่ภาคเหนือของประเทศ ด้วยเพราะลักษณะที่เป็นหุบเขาอากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆ จึงได้ส่งเสริมให้มีการคิดค้นวิจัยขยายพันธุ์จนได้พันธุ์พระราชทาน 80 เหมาะสมต่อการปลูกในประเทศไทย ภายหลังจึงได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจในที่สุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

“ดิน” อิทธิพลตรงต่อผลผลิตสตรอว์เบอรี่ 
• ในการปลูกต้นไม้ “ดิน” ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมาก การปลูกสตรอเบอรี่เองก็เช่นกัน สามปัจจัยบำรุงดินเพื่อให้สตรอเบอรี่ออกผลมากนั่นคือ โครงสร้างของดินที่ดี ความชื้นที่เพียงพอ และธาตุอาหารที่ต้นสตรอเบอรี่ดูดไปใช้ได้อย่างพอเพียง หากสามารถบำรุงดินให้มีสามปัจจัยนี้ได้ รับรองได้ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแน่นอน

เทคนิคการเลือกพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอรี่
• ปัจจุบันสตรอว์เบอร์รี่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์จนสามารถปลูกในพื้นที่อื่นๆ ได้นอกจากภาคเหนือของประเทศแล้ว แต่ถึงแบบนั้นความใส่ใจต่อการหาพื้นที่สำหรับปลูกยังคงต้องให้ความสำคัญ ซึ่งมีอะไรบ้างมาดูกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10 พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ที่จุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขา 
• สตรอว์เบอร์รี่ไม่ใช่พืชที่มีอยู่ในบ้านเรา เนื่องจากเป็นผลไม้เมืองหนาวแต่กลับมีการปรับตัวจนสามารถปลูกได้ในหลากหลายประเทศ ซึ่งจุดเด่นในข้อนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงเล็งเห็นแนวทางในการนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวดอยที่ในสมัยนั้นนิยมปลูกฝิ่นให้หันมาสร้างรายได้จากการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แทน และจากโครงการในพระราชดำริในวันนั้นสตรอว์เบอร์รี่จึงกลายมาเป็นพืชอีกหนึ่งอย่างที่ทำเงินและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวไทย ซึ่งวันนี้เรามี 10 พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ในปัจจุบันมีที่ได้รับความนิยมมานำเสนอมีดังนี้…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3 กลุ่มสายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่โลก
• หากพูดถึงพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่คงบรรยายได้ไม่หมด เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะพูดถึงสายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ที่มีเพียงแค่ 3 สายพันธุ์เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากจะคิดค้นพันธุ์ที่จะช่วยสร้างกระแสให้สตรอว์เบอร์รี่มาบูมในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก