สตรอว์เบอร์รี่ พืชเมืองหนาว

สตรอว์เบอรี่ พืชเมืองหนาวที่บ้านเราก็ปลูกได้
• สตรอว์เบอรี่เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในที่มีอากาศหนาวเย็น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชได้ทรงผลักดันให้พืชชนิดนี้เข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยเริ่มที่ภาคเหนือของประเทศ ด้วยเพราะลักษณะที่เป็นหุบเขาอากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆ จึงได้ส่งเสริมให้มีการคิดค้นวิจัยขยายพันธุ์จนได้พันธุ์พระราชทาน 80 เหมาะสมต่อการปลูกในประเทศไทย ภายหลังจึงได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจในที่สุด

 

• พันธุ์พระราชทาน 80 เป็นพันธุ์ที่ผลและเนื้อมีลักษณะค่อนข้างเละ ช้ำง่าย แต่รสชาติหวานหอมมากกว่าอีกพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาภายหลังให้เนื้อมีความแข็ง ไม่ช้ำง่ายเวลาขนส่งอย่างพันธุ์ 329

 

• การปลูกสตรอว์เบอรี่ต้องเตรียมดินที่มีอินทรีย