วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์พลูโตกับสตรอว์เบอร์รี่

ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต กับ ต้นสตอรว์เบอร์รี่

• 1.ช่วงการเตรียมดิน (ช่วงยกร่อง)
ช่วงไถพรวนเตรียมแปลง
วิธีที่ 1: ใช้ เอเอ 500 กรัม ( 1 ซอง) หว่านให้ทั่วแปลง พร้อมไถพรวน ก่อนยกร่องปลูก หรือ
วิธีที่ 2: ใช้ เอเอ 500 กรัม (1ซอง) ผสมกับเนื้อปุ๋ยอินทรีย์หรือ ปุ๋ยอื่นๆ คลุกให้ทั่วหว่านให้ทั่วปรับสภาพดินก่อนยกร่องปลูก

• 2.ช่วงลงกล้าปลูก
– ให้ใช้ เอเอ 500 กรัม ตักแบ่งผสมปุ๋ย ด้วยอัตรา 3 ช้อนโต๊ะ ผสมปุ๋ย 5 – 10 กิโลกรัม หลังจากผสมคลุกเคล้ากันได้แล้ว นำไปหยอดใส่หลุมปลูก พร้อมกับลงกล้าสตอรว์เบอรี่ปลูก
-ใช้พลูโต เม็ดขนาด 2.5 กรัม จำนวน 1 เม็ด ต่อ 1 หลุมปลูก พร้อมกับปลูกกล้าสตอรว์เบอร์รี่ได้เลย

• 3.หลังลงกล้าปลูก
– ใช้ ดีดี ฉีดพ่นบำรุง ทุก 7–15 วัน เพื่อบำรุงการเติบโตและติดผลผลิต
หรือ
– ใช้ เอเอ 500 กรัม ตักแบ่งผสมปุ๋ย ด้วยอัตรา 3 ช้อนโต๊ะ ผสมปุ๋ย 5 – 10 กิโลกรัม ใส่ตามแนวร่องปลูก ตามรอบใส่ปุ๋ย

• หมายเหตุ : ช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นรอบที่ อยู่ในช่วง “หลังลงกล้าปลูก” ของเกษตรกร