เพิ่มผลผลิต
ช่วยให้พืชดูดซึมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มผลผลิต
ดินดี ฟื้นตัวเร็ว
ช่วยย่อยสลายดิน ทำให้ดินร่วนซุย อากาศในดินถ่ายเทได้ดี ดินได้รับออกซิเจน
 ดินดี ฟื้นตัวเร็ว
เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
 เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณท์ของพลูโต
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 50 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 10 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด
พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน
เอเอ โปรซอย
เอเอ โปรซอย
เอเอ สารปรับปรุงดินชนิดแกรนูล ใช้สำหรับเตรียมแปลงปรับปรุงดินก่อนปลูก
พลูโต Channal

cart
First Organic Farm Co.,Ltd. 24 Soi Prasertmanukit 7 ,Prasertmanukit Road ,Chorakae Bua ,Ladprao Bangkok , 10230 TEL. +66 (2) 570-5669 , +66 (2) 570-5695 FAX. +66 (2) 570-5595