ชัยภูมิ

1.หจก.ศรีบุรินทร์การเกษตร
เบอร์ติดต่อ 093-3249772