นครศรีธรรมราช

2.ร้านเอส.เค.การเกษตร2 

เบอร์ติดต่อ 092-971-4262

3.ร้านมากคงการเกษตร 

เบอร์ติดต่อ 095-951-6101

4.ร้านคุณาธิป เคมีภัณฑ์ การเกษตร 

เบอร์ติดต่อ 090-3999868 , 075-391259