นนทบุรี

2.ร้าน Happy Tree Bar อำเภอบางใหญ่

ตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี 

เบอร์ติดต่อ 098-632-4591