พัทลุง

1.ร้านพิรุณการเกษตร พัทลุง

เบอร์ติดต่อ 062-0764299 , 096-1638079

2.สมหวังกงทรา พัทลุง

เบอร์ติดต่อ 089-5979496