สงขลา

1.ร้านช้างเกษตร

เบอร์ติดต่อ 088-9236442 , 081-4662516

2.ร้านพงษ์มนัส (คลองแงะ)

เบอร์ติดต่อ 089-2947495 , 089-8760789

3.หจก.หาดใหญ่ ภาคใต้การเกษตร

เบอร์ติดต่อ 084-972-2426 และ 074-305-288

4.ร้านสีทองการเกษตร

เบอร์ติดต่อ 094-4466654