ตราด

5.ร้านกมลวรรณการเกษตร สาขาบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด

เบอร์ติดต่อ 098-452-2287

6.ร้านกมลวรรณการเกษตร สาขาด่านชุมพร อำเภอบ่อไร่ ตำบลด่านชุมพล จังหวัดตราด

เบอร์ติดต่อ 098-452-2288