ยะลา

1.ร้านเกษตรเจ้าคุณเบตง

เบอร์ติดต่อ 081-777-6789 และ 081-777-4567

2.ร้านรีสกีการค้า 

เบอร์ติดต่อ 089-2993760