Search
Close this search box.

ความรู้ เรื่องธาตุอาหาร

ทัพเสริมที่ดีต้องยกให้ ฟอสฟอรัส

ฟอสฟอรัส      ฟอสฟอรัสเป็น 1 ใน 3 ธาตุอาหารพืชหลักที่พืชต้องการเป็นจำนวนมาก แต่ในดินกลับมีให้พืชดูดซึมขึ้นไปใช้ได้น้อย ที่เป็นแบบนั้นเพราะฟอสฟอรัสที่สะสมอยู่ในดินส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของฟอสเฟตหรือแร่ธาตุที่ละลายน้ำได้ยาก

อ่านต่อ »
ไนโตรเจน ธาตุอาหารที่พืชขาดแล้วส่งผลกระทบร้ายแรง

ไนโตรเจน      ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชทุกชนิด ถูกจัดเป็นหนึ่งในสามธาตุหลักที่พืชต้องใช้ในกระบวนการเติบโตของต้น โดยปกติธาตุไนโตรเจนจะพบได้มากในอากาศ แต่พืชไม่สามารถสังเคราะห์เอาไนโตรเจนเหล่านั้นมาใช้ได้โดยตรง ยกเว้นเพียงพืชตระกูลถั่วที่รากมีความพิเศษสามารถจับเอาไนโตรเจนในอากาศมาแปลงเป็นอาหารได้ ส่วนพืชชนิดอื่นๆ จึงต้องใช้ธาตุไนโตรเจนจากช่องทางอื่นๆ

อ่านต่อ »
โพแทสเซียม ธาตุที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของพืช

โพแทสเซียม      หากเปรียบต้นพืชเป็นเครื่องจักรสำหรับผลิตอาหาร ธาตุโพแทสเซียมก็เป็นเสมือนน้ำมันที่ช่วยให้การทำงานของกลไกต่างๆ เป็นไปอย่างราบลื่น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสังเคราะห์แสง กระบวนการหายใจ กระบวนการสังเคราะห์แป้งและโปรตีนด้วยการเข้ากระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ แถมยังคอยลำเลียงอาหารที่ผลิตได้ในรูปของแป้งและน้ำตาลไปเก็บสะสมในผลและลำต้นอีกด้วย

อ่านต่อ »
แคลเซียม ธาตุอาหารรองที่ไม่เป็นรอง

แคลเซียม       แคลเซียมเป็นธาตุอาหารรองแต่มีความสำคัญต่อพืชไม่แพ้ธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเลย แต่ที่ถูกจัดให้เป็นอาหารรองเนื่องด้วยเพราะปริมาณธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของดินมีอยู่มากเพียงพอแล้ว ไม่เหมือนกับสามธาตุหลักที่ละลายเป็นในดินไม่เพียงพอแต่พืชต้องการในปริมาณที่มาก เว้นแต่ในดินที่มีความเป็นกรดสูงและดินเหนียวจะทำให้พืชดูดธาตุนี้ไปใช้ได้ยาก

อ่านต่อ »
แมกนีเซียม กลไกสำคัญในการสังเคราะห์แสง

แมกนีเซียม      ส่วนเขียวๆ ที่เรามองเห็นจากต้นพืชเกิดจากสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ ซึ่งสารชนิดนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่ให้พืชมีสีเขียวที่เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวหรือบ่งบอกสุขภาพของพืชเท่านั้น แต่คลอโรฟิลล์ยังมีหน้าที่ในการเปลี่ยนน้ำและก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นอาหารของพืชด้วยพลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์ ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า “การสังเคราะห์แสง”  

อ่านต่อ »
ธาตุกำมันถันที่มีอยู่น้อยแต่พืชขาดไม่ได้

ธาตุกำมะถัน      กำมะถัน…อีกหนึ่งธาตุอาหารรองของพืช ที่ถูกจัดให้เป็นเช่นนั้นนั่นเพราะธาตุกำมะถันพืชต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้!! ที่ขาดไม่ได้นั่นเพราะกำมะถันเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารอาหารต่างๆ ในพืช ไม่ว่าจะเป็น กรดอะมิโน ไวตามิน

อ่านต่อ »