ความรู้ เรื่องธาตุอาหาร

ฟอสฟอรัสธาตุหลักที่พืชต้องการ

ฟอสฟอรัส ทัพเสริมที่ดีต้องยกให้ “ฟอสฟอรัส”      ฟอสฟอรัสเป็น

อ่านต่อ »
ไนโตรเจนจำเป็นกับพืช

ไนโตรเจน ไนโตรเจน ธาตุอาหารจำเป็นที่พืชขาดแล้วส่งผลกระทบร้ายแรง      ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชทุกชนิด

อ่านต่อ »
โพแทสเซียมช่วยส่งเสริมการทำงานของพืช

โพแทสเซียม โพแทสเซียม” ธาตุที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของพืช      หากเปรียบต้นพืชเป็นเครื่องจักรสำหรับผลิตอาหาร

อ่านต่อ »
แคลเซียมธาตุรองที่จำเป็นต่อพืช

แคลเซียม แคลเซียม ธาตุอาหารพืชรองที่หน้าที่ไม่ได้เป็นรอง      

อ่านต่อ »
แมกนีเซียมกลไกสำคัญในการสังเคราะห์แสง

แมกนีเซียม แมกนีเซียมกลไกสำคัญในการสังเคราะห์แสง      ส่วนเขียวๆ ที่เรามองเห็นจากต้นพืชเกิดจากสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์

อ่านต่อ »
อาการขาดธาตุกำมะถันในพืช

ธาตุกำมะถัน ธาตุกำมะถันที่มีอยู่น้อย แต่ขาดไม่ได้      กำมะถัน…อีกหนึ่งธาตุอาหารรองของพืช

อ่านต่อ »