Search
Close this search box.

ความรู้ เรื่องธาตุอาหาร

จุลอาหารพืช ธาตุทองแดง

ธาตุทองแดง      ทองแดงเป็นอีกหนึ่งในสารอาหารพืชที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในเรื่องของของการสังเคราะห์แสง สร้างคลอโรฟิลล์ ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ์ซึ่งจะส่งผลต่อการออกของผลผลิต หรือแม้แต่การขยายพันธุ์พืชต่อไปด้วย อาการขาดธาตุทองแดงของพืช•

อ่านต่อ »
จุลอาหารพืช ธาตุสังกะสี

ธาตุสังกะสี       ธาตุสังกะสีเป็นอีกหนึ่งธาตุที่มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช นอกจากนี้ยังช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน แป้งและน้ำตาล หากขาดธาตุชนิดนี้ไปอาจส่งผลให้ฮอร์โมน IAA ในพืชลดต่ำทำให้ตายอดลดลง

อ่านต่อ »
จุลอาหารพืช ธาตุแมงกานีส

ธาตุแมงกานีส      ดินเหนียวจัดว่าเป็นดินที่มีแร่ธาตุอาหารอยู่ในปริมาณเข้มข้น มีความอุดมสมบูรณ์ที่สูง แต่แร่ธาตุบางตัวก็ไม่ออกหลุดออกจากดินเพื่อไปเลี้ยงบำรุงต้นพืชได้ เช่นเดียวกับกรณีของธาตุแมงกานีสนี่ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากพืชไม่ได้รับในปริมาณที่พอเหมาะจะส่งผลต่อการออกช่อดอก ขนาดผลและเมล็ด การสุกแก่ของผลผลิต

อ่านต่อ »
จุลอาหารพืช ธาตุคลอรีน

ธาตุคลอรีน      คลอรีนเป็นธาตุอาหารพืชที่สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป และมีคำเตือนในหมู่เกษตรกรบางกลุ่มว่าไม่ควรเอาน้ำปะปารดน้ำต้นไม้ นั่นเพราะน้ำประปามักจะมีคลอรีนผสมอยู่ซึ่งหากใช้รดมากๆ และบ่อยครั้งเข้าอาจทำให้พืชของเราอยู่ในสภาวะคลอรีนเป็นพิษนั่นเอง อาการคลอรีนเป็นพิษ    

อ่านต่อ »
จุลอาหารพืช ธาตุโบรอน

ธาตุโบรอน      ธาตุโบรอนเป็นธาตุที่ส่งผลกับการออกดอกของพืช ช่วยในการผสมเกสร และยังช่วยให้ธาตุไนโตรเจนกับแคลเซียมทำงานได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งหากขาดธาตุนี้ไปจะส่งผลต่อพัฒนาการของต้นพืชรวมถึงผลผลิตในอนาคตอย่างแน่นอน สังเกตอาการพืชเมื่อขาดธาตุโบรอน• ยอดจะหงิกงอเป็นตะขอ ใบเล็ก

อ่านต่อ »
จุลอาหารพืช ธาตุโมลิบดินัม

ธาตุโมลิบดินัม      ธาตุโมลิบดินัมเป็นธาตุที่พืชต้องการน้อยที่สุดในบรรดาธาตุกลุ่มจุลธาตุนี้ แต่กลับมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นเหมือนตัวเชื่อมให้ธาตุต่างๆ ทำงานได้ปกติ โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ซึ่งถ้าขาดไปจะทำให้การเจริญเติบโตของพืชไม่ดี การสุกแก่ของพืชเป็นได้ช้ากว่าปกติ ทำให้ต้องเสียเวลาหรือทำให้ผลผลิตมีรสชาติไม่ได้มาตรฐานไปเลยก็ได้

อ่านต่อ »