Search
Close this search box.

ทุเรียนต้นคู่

ทุเรียนต้นคู่

      โลกในทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งสภาพอากาศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆ ในการปลูกพืชผล การพัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นปากท้องของผู้คนทั่วโลกจึงไม่เคยหยุดยั้ง ในปัจจุบันวงการทุเรียนก็ได้มีการปฏิวัตินำแนวคิดปลูกทุเรียนต้นคู่มาใช้ เริ่มจากแปลงเกษตรกรดีเด่นอย่างคุณธีรภัทร อุ่นใจ ปลูกจริงและได้ผลผลิตจริงแล้ว!

     จากแนวคิดที่จะป้องกันต้นทุเรียนล้มเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและมีลมแรงมากขึ้นพร้อมๆ กับเพิ่มผลผลิตทุเรียนให้กับเกษตรกรไปด้วย คุณธีรภัทร อุ่นใจ จึงได้นำแนวคิดของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองมาปรับใช้ในสวนของตัวเอง โดยการปลูกทุเรียนสองต้นต่อหนึ่งหลุมปลูก ตัวต้นมีระยะห่างกันอยู่ที่ 1 เมตร ส่วนระยะระหว่างร่องปลูกอยู่ที่ 10 x 12 เมตร การปลูกเป็นแบบยกโคกสูงจากพื้นดินอยู่ที่ 1.20 เมตร ความกว้างอยู่ที่ 4-6 เมตร จากนั้นได้มีการบำรุงดูแลทุเรียนต้นคู่เหมือนกับการดูแลทุเรียนปกติทั่วไปแต่อาจมีการเพิ่มสารอาหารเพื่อบำรุงทุเรียน 2 ต้นต่อหลุมปลูก นอกจากนี้ยังได้มีการตัดแต่งกิ่งภายในไม่ให้กิ่งแทงเบียดกัน และติดตั้งระบบน้ำภายในทรงพุ่มเพื่อลดการแตกใบอ่อนในช่วงที่ทุเรียนกำลังติดดอกออกผลอยู่นั่นเอง

     ซึ่งจากการเฝ้าดูแลจนทุเรียนสามารถเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตได้พบว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่แม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นสูงกว่าถึง 30 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว นอกจากนี้ตัวต้นทุเรียนยังแข็งแรงเนื่องจากรากที่ประสานยึดจับกันไว้และยังช่วยส่งเสริมการหาอาหารร่วมกัน ทำให้กิ่งก้านแข็งแรง ตัวต้นต้านทานแรงลมไม่หักโค่นลง ทุเรียนต้นคู่หลังเก็บผลผลิตไม่โทรมมากเหมือนปลูกต้นเดียว เนื่องจากการไว้ผลผลิตต่อต้นลดน้อยลงจากที่แต่เดิมไว้ผลทุเรียนประมาณ 80 ผล ตอนนี้ปล่อยไว้ประมาณ 60 ผลต่อต้น เมื่อรวมกันจึงอยู่ที่ประมาณ 120 ผลต่อหลุม ตัวต้นหลังเก็บเกี่ยวจึงสามารถฟื้นฟูได้เร็ว

     เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่กำลังประสบปัญหาต้นโค่นล้มอยู่บ่อย หรืออยากจะหาแนวทางเพิ่มผลผลิตในสวนทุเรียนของตนลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นกันได้นะคะ จึงดูจากการดูแลแล้วแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการดูแลเดิมๆ มากนัก แต่กลับให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งยังต้านทานแรงลมที่นับวันจะยิ่งรุนแรงนี้ได้อีกด้วย