Search
Close this search box.

ธาตุสังกะสี

จุลอาหารพืช ธาตุสังกะสี

      ธาตุสังกะสีเป็นอีกหนึ่งธาตุที่มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช นอกจากนี้ยังช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน แป้งและน้ำตาล หากขาดธาตุชนิดนี้ไปอาจส่งผลให้ฮอร์โมน IAA ในพืชลดต่ำทำให้ตายอดลดลง ข้อปล้องไม่ขยาย ใบขึ้นซ้อนกันเนื่องจากลำต้นไม่ยืด แคระแกรน ระบบรากชะงักทำให้การเจริญเติบโตชะงักตามไปด้วย ซึ่งหากร้ายที่สุดจะนำไปสู่การไม่ให้ผลผลิตเลยนั่นเอง

อาการขาดธาตุสังกะสีที่สามารถสังเกตได้คือ
• ลำต้นแคระแกรน ข้อปล้องสั้น
• ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ เซลล์แห้งตายเป็นจุดๆ ม้วนงอผิดรูปร่าง ซึ่งจะเกิดที่ใบล่างหรือใบแก่
• หากขาดรุนแรงจะไม่ให้ผลผลิตหรือต้นตาย

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้พืชได้รับธาตุสังกะสีไม่เพียงพอ
• อุณหภูมิและความเข้มของแสงต่ำ
• อากาศชื้น
• ค่า pH ในดินมากหรือน้อยกว่า 5.5 – 6.0
• มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่สูงจึงเข้าทำปฏิกิริยากับธาตุสังกะสีทำให้อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้
• ดินพรุหรือบริเวณที่มีน้ำขังเป็นเวลานาน

วิธีแก้ไขการขาดธาตุสังกะสี ดังนี้
• ฉีดพ่นทางใบด้วยสังกะสีซัลเฟต แต่ควรเลี่ยงฉีดช่วงที่กำลังแตกใบอ่อน เพราะอาจทำให้ใบไหมและตายได้
• ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ให้มี pH 6 – 7 เพื่อเป็นการปรับให้ธาตุสังกะสีที่มีอยู่ในดินสามารถทำงานได้เป็นปกติ รวมถึงยังเป็นการปรับธาตุอาหารในดินเพื่อให้พืชดูดไปใช้ได้ด้วย