Search
Close this search box.

ธาตุคลอรีน

จุลอาหารพืช ธาตุคลอรีน

     คลอรีนเป็นธาตุอาหารพืชที่สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป และมีคำเตือนในหมู่เกษตรกรบางกลุ่มว่าไม่ควรเอาน้ำปะปารดน้ำต้นไม้ นั่นเพราะน้ำประปามักจะมีคลอรีนผสมอยู่ซึ่งหากใช้รดมากๆ และบ่อยครั้งเข้าอาจทำให้พืชของเราอยู่ในสภาวะคลอรีนเป็นพิษนั่นเอง

อาการคลอรีนเป็นพิษ

     ปลายหรือขอบใบจะมีอาการใบไหม้ ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นก่อนกำหนด ขนาดใบจะเล็กลง การเจริญเติบโตชะงัก

ส่วนอาการขาดคลอรีนที่เป็นไปได้น้อยมาก แต่ก็อาจจะเป็นไปได้

     ต้นพืชจะเหี่ยวเหมือนขาดน้ำ ใบค่อยๆ เหลืองหรือเปลี่ยนเป็นสีบรอนซ์เงิน รากจะค่อยๆ แคระแกรนและบางลงบริเวณใกล้ปลายราก

วิธีแก้ไขอาการขาดน้ำ

     ทำได้ง่ายโดยการเติมคลอรีนให้ต้นพืช อาจเป็นการใช้น้ำประปาในการรดแค่ช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนแก้ไขกรณีเป็นพิษยังไม่มีการศึกษา โดยส่วนใหญ่มักจะปลูกพืชที่ค่อนข้างทนเค็มได้เป็นการแก้ปัญหา