Search
Close this search box.

วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน

วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน

     เมื่อจัดเตรียมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันระยะต่อต้นไม่ต่ำกว่า 9 เมตร หรือตามแต่ละสายพันธุ์ และมีการจัดการปัญหาภูมิประเทศบริเวณแปลงปลูก ไม่ว่าจะเป็นความลาดเอียงที่มากกว่า 12 – 20 เปอร์เซ็น หรือสภาพน้ำท่วมขังภายในแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวมาถึงขั้นตอนการดำเนินการปลูกกล้าปาล์มน้ำมันกันบ้างค่ะ

     กล้าปาล์มน้ำมันควรเลือกกล้าที่มีอายุไม่อ่อนหรือแก่มากจนเกินไป เพราะอาจเกิดปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตที่ไม่แข็งแรงได้ เช่น กล้าที่มีอายุมากเกินไปอาจทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ช้า หรือกล้าที่มีอายุน้อยเกินไปรากจะยังไม่แข็งแรง ทำให้ไม่สามารถทนแรงลมจนอาจทำให้ต้นล้มลงส่งผลให้รากฉีกขาดได้ ระยะกล้าที่เหมาะสมควรมีอายุตั้งแต่ 8 – 14 เดือน

     เมื่อได้กล้าปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแล้วมาพูดกันต่อที่เรื่องของการนำกล้าลงปลูกตามระยะที่เราได้ทำการกำหนดเอาไว้แล้ว ขุดหลุมขนาด 40 x 45 x 35 เซนติเมตร โดยลักษณะที่ขุดหลุมออกมาได้จะเป็นรูปตัวยู และควรมีการตากหลุมไว้ก่อนนำกล้าลงปลูกประมาณ 10 วัน เพื่อให้แสงแดดได้ทำการฆ่าเชื้อที่อาจจะก่อโรคได้

     หลังผ่านการตากดินแล้วโรยฟอสเฟตปริมาณ 250 กรัม รองก้นหลุมก่อนปลูก แล้วคลุกเคล้าให้ดินกับฟอสเฟตเข้ากันเพื่อป้องกันรากปาล์มน้ำมันสัมผัสโดยตรง การฉีกถุงกล้าปาล์มน้ำมันควรที่จะระมัดระวังไม่ให้ตุ้มดินแตกจนอาจก่อความเสียหายให้กับรากปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ชะงักหรือร้ายสุดส่งผลให้ต้นตายได้ หลังจากนี้ควรกลบดินให้แน่นเพื่อไม่ให้ต้นไหวเอนตามแรงลมที่มีปะทะ หากต้นไหนยังเกิดการโยกไหวควรมีหลักไม้ค้ำเสียบและมัดต้นเพื่อป้องกันการโยกเอนตามลมด้วย

     การจะปลูกกล้าปาล์มน้ำควรทำในช่วงต้นฤดูฝน นั่นคือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เพราะเมื่อเข้าฤดูฝนไปแล้วพืชจะได้รับความชื้นจากน้ำฝน ทำให้ตัวกล้าไม่ชะงักในการเจริญเติบโตก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูแล้งต่อไป นอกจากนี้ภายในหนึ่งเดือนควรมั่นสำรวจตรวจหาความผิดปกติ หากพบว่ามีกล้าปาล์มที่ไม่แข็งแรง เป็นโรคแมลง หรือแห้งเหี่ยวตายลงไปควรนำกล้าใหม่มาปลูกซ่อมทันที เพื่อที่การเจริญเติบโตของกล้าใหม่จะได้ทันกับต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และที่สำคัญหากกล้าปาล์มตายด้วยโรคและแมลงควรมีการกำจัดและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก

     ในเมื่อทราบวิธีปลูกกันอย่างนี้แล้ว สำหรับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันหน้าใหม่ก็คงจะสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของท่านได้อย่างถูกต้องถูกวิธี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยลดความเสียหายหรือสภาวะขาดทุนลงได้