Search
Close this search box.

จัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน

จัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน

     พื้นที่ปลูกเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อตกลงปลงใจได้แล้วว่าจะดำเนินการปลูกต้นปาล์มน้ำมัน การเลือกพื้นที่เหมาะสมจะทำให้ปาล์มน้ำมันที่เรามุ่งหวังเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตที่ดี แต่หากพื้นที่ที่เราเลือกมีความไม่ความเหมาะสมแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้ตามมาจะต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างแน่นอน

การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นปาล์มน้ำมันที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง

      ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ชอบแสงแดดอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ต้องการไม่บังร่มเหมือนต้นไม้บางชนิด เพราะแสงแดดมีผลตรงต่อการออกช่อดอก หากปาล์มน้ำมันไม่ได้รับปริมาณแสงแดดที่เพียงจะส่งผลให้ต้นไม่ค่อยออกช่อดอกเพศเมีย นั้นหมายความว่าเราไม่ได้ผลผลิตปาล์มนั้นเอง เพราะฉะนั้นการเคลียร์ต้นไม้ชนิดอื่นในแปลงที่เราจะปลูกจึงสำคัญ รวมถึงเหล่าวัชพืชที่อาจจะมาเป็นปัญหาได้ในอนาคตด้วย

     สภาพพื้นที่ทางภูมิประเทศอย่างเช่นความลาดเอียงไม่ควรเกิน 12 – 20 เปอร์เซ็น เพราะจะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำ แต่หากมากกว่านี้อาจต้องเสียทรัพย์เพิ่มในการจัดเตรียมในเรื่องของการลดการพังทลายของหน้าดิน อาจจะมีการปลูกพืชคลุมดินในการแก้ปัญหา พืชคลุมนอกจากจะช่วยลดการผังทลายของหน้าดินแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการกำจัดวัชพืชที่จะขึ้นระหว่างต้นปาล์มน้ำมันและช่วยรักษาความชื้นของหน้าดินอีกด้วย หากเลือกใช้พืชตระกูลถั่วก็จะช่วยในเรื่องของการตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเป็นธาตุอาหารสำหรับบำรุงต้น หรือหากเป็นไม้ผลคลุมดินชนิดอื่นก็จะเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวิธีปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นขั้นบันไดลดการผังทลายของหน้าดินได้อีกด้วย

     หากพื้นที่เป็นที่ราบเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังควรมีการขุดร่องระบายน้ำไว้ระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน นอกจากลดการท่วมขังยังเป็นการเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในช่วงที่ฝนไม่ตกหรือทิ้งช่วงอีกด้วย

     ระบบการขนส่งภายในแปลงก็เป็นอีกสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ควรมีการจัดทำถนนหลักที่จะเป็นเส้นคมนาคมขนสินค้าบ่อยๆ ไว้อย่างน้อย 2 เส้น ซึ่งส่วนมักจะสร้างไว้หน้าแปลงและหลังแปลง ขนาดความกว้างไม่ควรต่ำกว่า 6 เมตร หรือมากกว่านี้ตามแต่การจัดการของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งควรมีถนนย่อยที่เอาไว้ใช้สัญจรเข้าไปในแปลงปลูก เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บเอาผลผลิตออกมาจากต้นนั้นเอง ซึ่งขนาดความกว้างไม่ควรต่ำกว่า 4 เมตร

การเลือกแนวปลูกต้นปาล์มน้ำมัน

     ไม่ควรมีระยะต่อต้นต่ำกว่า 9 เมตร เพราะการเบียดบังกันของใบจะทำให้ปาล์มน้ำมันได้รับแสงแดดไม่เพียง ส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้

     รูปแบบแถวการปลูกมักนิยมเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยเริ่มแถวแรกจากทางทิศเหนือไปยังทิศใต้ ต่อมาที่แถวที่สองตัดเชือกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ขึงทำแนวปลูกที่ความยาว 9 เมตร หรือตามระยะปลูกระหว่างต้นที่กำหนดตามแต่ละสายพันธุ์

     หลังจากนั้นผูกขึงที่ต้นแรกแล้วดึงเป็นเส้นทแยงให้บรรจบกับอีกเส้นที่เราขึงมาจากต้นที่สอง จะได้ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าพอดี หากเราปลูกที่ระยะ 9 เมตร จะต้องใช้ต้นกล้าจำนวน 22 – 23 ต้นต่อไร่ ซึ่งวิธีเลือกมาปลูกควรมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่ควรเลือกจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาหรือตรวจสอบไม่ได้

     เพียงเท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ในการบำรุงดูแลของเกษตรชาวสวนปาล์ม ในการที่จะควบคุมให้ต้นผลิตผลปาล์มออกมามากกว่าหรือเท่ากับปริมาณมาตรฐานที่ปาล์มน้ำมันตามสายพันธุ์เลือกจะผลิตให้ได้