Search
Close this search box.

ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน

ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน

     พืชแต่ละชนิดล้วนมีปัจจัยที่ส่งเสริมในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเกษตรกรที่กำลังสนใจจะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่การเกษตรของตัวเองจำต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ก่อนเสมอ นั่นคือ…

ปริมาณน้ำฝน

      ด้วยปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการปริมาณน้ำมากถึง 1,800 – 2,000 มิลลิลิตรต่อปี และสภาพพื้นยังต้องไม่แล้งเกิน 3 เดือนจึงจะทำให้ปาล์มน้ำมันสามารถออกผลผลิตได้ในปริมาณที่สูง ซึ่งแน่นอนว่าลักษณะนี้มักจะเข้าข่ายพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ที่จะมีฤดูฝนยาวนานถึง 6 เดือน และฤดูร้อนที่ 3 เดือน ฉะนั้นแล้วในพื้นที่อื่นๆ ควรจะพิจารณาว่าจะสามารถให้น้ำในปริมาณมากแบบนี้ได้หรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจปลูกพืชชนิดนี้ต่อไป

สภาพอากาศ

      อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนอย่างปริมาณน้ำที่หากอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็สามารถปลูกได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ที่ 25 – 28 องศาเซลเซียส มีปริมาณแสงแดดอย่างน้อย 5 ชั่วโมง และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่ต่ำกว่า 75 เปอร์เซ็น ซึ่งปริมาณแสงแดดนี้มีผลต่อการผลิตช่อดอกเพศเมียของปาล์มน้ำมันอีกด้วย

สภาพดิน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ชื่นชอบดินที่มีความเป็นกรดอ่อน ซึ่งจะมี pH อยู่ที่ 4.0 – 6.5 ดินเป็นดินร่วนปนเหนียวถึงดินเหนียว มีความอุ้มน้ำได้ดี ความลึกของหน้าดินอยู่ที่ 75 เซนติเมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 500 เมตร ความชันไม่เกิน 12 เปอร์เซ็น

การขนส่ง

เนื่องจากปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตที่ค่อนข้างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีโรงงานที่จะรับซื้ออยู่ไม่ห่างจนเกินไป อย่างต้องอยู่ในรัศมี 120 กิโลเมตร และยังต้องมีการจัดสรรเส้นทางในการคมนาคมระหว่างสวนเป็นไปโรงงาน หรือระหว่างแปลงในการขนผลผลิตออกมาอย่างสะดวกด้วย

 

     ซึ่งจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ชาวสวนพอที่จะพิจารณาได้ว่าพื้นที่ของตนนั้นเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดนี้มากน้อยแค่ไหน เพราะการลงทุนทุกครั้งย่อมต้องคาดหวังผลกำไร หากเราตัดสินใจเลือกพืชที่จะปลูกผิดพลาดย่อมหมายถึงเงินทุนที่อาจจะต้องสูญเสียไป หรือหากยังมีรายได้อยู่บ้างแต่รายได้นี้ก็ยังไม่สามารถคุ้มค่ากับการที่ต้องลงทุนไปนั้นเอง หากให้ดีชาวสวนควรปรึกษากับสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อความแน่นอนก่อนการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมัน จะเป็นการลดความเสี่ยงของเราได้มากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเอง