Search
Close this search box.

สตรอว์เบอร์รี่ พืชเมืองหนาว

สตรอว์เบอร์รี่ พืชเมืองหนาว

     สตรอว์เบอรี่เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในที่มีอากาศหนาวเย็น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชได้ทรงผลักดันให้พืชชนิดนี้เข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยเริ่มที่ภาคเหนือของประเทศ ด้วยเพราะลักษณะที่เป็นหุบเขาอากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆ จึงได้ส่งเสริมให้มีการคิดค้นวิจัยขยายพันธุ์จนได้พันธุ์พระราชทาน 80 เหมาะสมต่อการปลูกในประเทศไทย ภายหลังจึงได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจในที่สุด

     พันธุ์พระราชทาน 80 เป็นพันธุ์ที่ผลและเนื้อมีลักษณะค่อนข้างเละ ช้ำง่าย แต่รสชาติหวานหอมมากกว่าอีกพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาภายหลังให้เนื้อมีความแข็ง ไม่ช้ำง่ายเวลาขนส่งอย่างพันธุ์ 329

    การปลูกสตรอว์เบอรี่ต้องเตรียมดินที่มีอินทรีย์ค่อนข้างสูง มีการระบายน้ำที่ดี การเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก, ขุยมะพร้าว, แกลบ, ปุ๋ยหมัก ผสมลงไปในดิน คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนทำการปลูกแล้วคลุมทับด้วยวัสดุคลุมแปลง