Search
Close this search box.

สาระน่ารู้ - สตรอว์เบอร์รี่

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เอเอ โปรซอยกับสตรอว์เบอร์รี่

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์พลูโตกับสตรอว์เบอร์รี่ ช่วงการเตรียมดิน (ช่วงยกร่อง)ช่วงไถพรวนเตรียมแปลง วิธีที่ 1: ใช้ เอเอ 500 กรัม (

Read More »
วิธีขยายพันธุ์สตรอว์เบอรรี่

วิธีขยายพันธุ์สตรอว์เบอรรี่      สตรอว์เบอร์รี่ผลไม้เมืองหนาวที่ถูกนำมาเพาะปลูกในบ้านเราจนสามารถปรับตัวและสร้างรายได้ให้กับชาวสวนสตรอว์เบอร์รี่มาอย่างยาวนาน ผลไม้สีแดงนี้ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องรวมถึงวิธีการเพาะปลูกที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่มีด้วยกันถึง 4 วิธีดังนี้ 1. เพาะเมล็ด

Read More »
สายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ตามฤดูกาล

3 กลุ่มสายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่โลก      หากพูดถึงพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่คงบรรยายได้ไม่หมด เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะพูดถึงสายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ที่มีเพียงแค่ 3 สายพันธุ์เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากจะคิดค้นพันธุ์ที่จะช่วยสร้างกระแสให้สตรอว์เบอร์รี่มาบูมในประเทศไทย June

Read More »
10 พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่พระราชทาน

10 พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่พระราชทาน      สตรอว์เบอร์รี่ไม่ใช่พืชที่มีอยู่ในบ้านเรา เนื่องจากเป็นผลไม้เมืองหนาวแต่กลับมีการปรับตัวจนสามารถปลูกได้ในหลากหลายประเทศ ซึ่งจุดเด่นในข้อนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงเล็งเห็นแนวทางในการนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวดอยที่ในสมัยนั้นนิยมปลูกฝิ่นให้หันมาสร้างรายได้จากการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แทน และจากโครงการในพระราชดำริในวันนั้นสตรอว์เบอร์รี่จึงกลายมาเป็นพืชอีกหนึ่งอย่างที่ทำเงินและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวไทย ซึ่งวันนี้เรามี 10

Read More »
เทคนิคการเลือกพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่

เทคนิคการเลือกพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่      ปัจจุบันสตรอเบอรี่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์จนสามารถปลูกในพื้นที่อื่นๆ ได้นอกจากภาคเหนือของประเทศแล้ว แต่ถึงแบบนั้นความใส่ใจต่อการหาพื้นที่สำหรับปลูกยังคงต้องให้ความสำคัญ ซึ่งมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะ ทำเล     

Read More »
สตรอว์เบอร์รี่ พืชเมืองหนาว

สตรอว์เบอร์รี่ พืชเมืองหนาว      สตรอว์เบอรี่เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในที่มีอากาศหนาวเย็น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชได้ทรงผลักดันให้พืชชนิดนี้เข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยเริ่มที่ภาคเหนือของประเทศ ด้วยเพราะลักษณะที่เป็นหุบเขาอากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆ จึงได้ส่งเสริมให้มีการคิดค้นวิจัยขยายพันธุ์จนได้พันธุ์พระราชทาน 80

Read More »