Search
Close this search box.

AA โปรซอย

หากว่าคุณ..ปลูกพืชไร่

ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ
แล้วพบว่าปลูกยาก ผลผลิตไม่ดี!
ปลูกแล้วตาย ปลูกแล้วมีปัญหา 
 
พืชที่ใช้ AA โปรซอย

ต้องรีบแก้ไข ที่ ดิน เพราะหากดิน ตาย 

พืชไร่ก็ เช่นกัน!!

แต่…

ปัญหา เหล่านี้จะหมดไป

เมื่อรู้จักเรา

AA โปรซอย

AA โปรซอย
โบรชัวร์ AA โปรซอย
การศึกษาผลของการใช้สารปรับปรุงดิน พลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora
การศึกษาผลของการเสริมสารปรับปรุงดินพลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
การใช้ พลูโต ไบโอกรีนเป็นวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

สามารถแอดมาคุยกันได้นะครับ 🙂

รีบหน่อยนะครับ

เพราะเราจำกัดพื้นที่ละ 1 คน เท่านั้น!

เราช่วยให้ การปลูกพืช ง่ายขึ้น

รูปโปรโมท AA โปรซอย
รูปโปรโมท AA โปรซอย-2

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

สามารถแอดมาคุยกันได้นะครับ 🙂

ให้คำปรึกษาฟรี!

สารปรับปรุงดิน ที่

รีวิว มากที่สุด

ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต-6
ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต-2
ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต-4
ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต-5

สารปรับปรุงดิน ที่

รีวิว มากที่สุด

รีวิวลูกค้าใน facebook
รีวิวลูกค้าใน facebook-2
รีวิวลูกค้าใน facebook-3
รีวิวลูกค้าใน facebook-4
รีวิวลูกค้าใน facebook-6
รีวิวลูกค้าใน facebook-5
รีวิวลูกค้าใน facebook-7
รีวิวลูกค้าใน facebook-8
รีวิวลูกค้าใน facebook-10
รีวิวลูกค้าใน facebook-9
รีวิวลูกค้าใน facebook-11
รีวิวลูกค้าใน facebook-12
รีวิวลูกค้าใน facebook-13
รีวิวลูกค้าใน facebook-14

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

สามารถแอดมาคุยกันได้นะครับ 🙂

รีบหน่อยนะครับ

เพราะเราจำกัดพื้นที่ละ 1 คน เท่านั้น!

เอเอ โปรซอย

50 กรัม 60.00 บาท

500 กรัม 500.00 บาท