การปลูกทุเรียน

สารพันปัญหาน่าปวดหัว

ของ การปลูกทุเรียน

ใบเหลือง / ใบไหม้

ใบเหลือง ใบไหม้

ใบจุด / ใบติด / ใบสนิม

โรคใบจุด ใบติด ใบสนิท

ต้นแคระแกร็น / รากไม่เดิน / ไม่แตกยอด

ต้นไม่แตดยอด ต้นแคระแกร็น

รากเน่า / โคนเน่า / เชื้อรา / ราชมพู

เชื้อรา เช่น Phytophthora, Pythium, Fusarium และ Corticium

รากเน่า โคนเน่า เชื้อรา ราชมพู

แต่ก็สามารถแก้ได้

แบบนี้!!!

การปลูกทุเรียน จะเป็นเรื่องง่าย

มีผลผลิตที่ดี ยั่งยืน 

หมดทุกปัญหา

การปลูกทุเรียน !!!

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

มากไปกว่านั้น เพื่อความเป็นมาตราฐาน ระดับสากล 

เราจึงจัดทำงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยเกษตร ชื่อดัง

มากที่สุด ถึง 5 ฉบับ

ซึ่งมีการวิจัยกับทุเรียน ถึง 2 ฉบับ 

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ พลูโต ไบโอกรีน ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถเพิ่มความสูง เพิ่มขนาดของลำต้นต้นกล้าและยังสามารถเพิ่มความต้านทานให้กันต้นกล้าทุเรียนต่อเชื้อ P. palmivora

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ดีที่สุดถึง 60% และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora ได้ดี

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการต้านทานเชื้อ Pythium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ในต้นกล้าทุเรียน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถควบคุมเชื้อ Pyhium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตได้

การศึกษาผลของการใช้สารปรับปรุงดิน พลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ย

ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า เมื่อใช้ พลูโต ไบโอกรีน ร่วมกับการจัดการปุ๋ยส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มพื้นที่ใบเพิ่มขึ้น

การศึกษาผลของสารปรับปรุงดินพลูโต ไบโอกรีนร่วมกับ

การจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

   ปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีน 60 และ 40 กรัม ให้น้ำหนักทะลายปาล์มเฉลี่ย 16.20 และ 15.87 กิโลกรัม ตามลำดับ ในขณะที่ไม่ใส่พลูโต ไบโอกรีนให้น้ำหนักทะลายเพียง 14.12 กิโลกรัม/หนึ่งทะลาย

     ทดลอง 1 ปี กับต้นปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีน 60 และ 40 กรัม ให้น้ำหนักทะลายปาล์มเฉลี่ย 31.84 และ 32.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน ในขณะที่การไม่ใส่พลูโต ไบโอกรีน ให้น้ำหนักทะลายปาล์มเพียง 26.82 กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน

การใช้ พลูโต ไบโอกรีนเป็นวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

   จากการทดลอง การใช้พลูโต ไบโอกรีน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และทำให้ดินมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำสูงขึ้น

อย่าเพิ่งเชื่อ!!!

จนกว่าจะได้ลอง

แล้วจะได้ผลลัพธ์เหมือนพวกเขา

ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต
ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต-6
ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต-3
ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต-6

พลูโต โปรดักส์ สินค้าที่ชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศ ไว้วางใจ

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

รีวิวแน่น ใช้กันทั่วประเทศ

รีวิวลูกค้าใน facebook
รีวิวลูกค้าใน facebook-3
รีวิวลูกค้าใน facebook-4
รีวิวลูกค้าใน facebook-11
รีวิวลูกค้าใน facebook-7
รีวิวลูกค้าใน facebook-8
รีวิวลูกค้าใน facebook-9
รีวิวลูกค้าใน facebook-10
รีวิวลูกค้าใน facebook-11
รีวิวลูกค้าใน facebook-12
รีวิวลูกค้าใน facebook-13

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

หลัง ใช้ พลูโต ไบโอกรี ดีขึ้น

" พลูโต ปลูกอะไรก็โต"

Pluto Product all

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

พลูโต ไบโอกรีน 0.5 กรัม

Pluto BioGreen 0.5 x 100 เม็ด

จำนวน 100 เม็ด

120.00 บาท

Pluto BioGreen 0.5 x 1000 เม็ด

จำนวน 1000 เม็ด

1,000.00 บาท

พลูโต ไบโอกรีน 2.5 กรัม

Pluto BioGreen 2.5 x 10 เม็ด

จำนวน 10 เม็ด

60.00 บาท

Pluto BioGreen 2.5 x 40 เม็ด

จำนวน 40 เม็ด

200.00 บาท

Pluto BioGreen 2.5 x 200 เม็ด

จำนวน 200 เม็ด

800.00 บาท

Pluto BioGreen 2.5 x 1000 เม็ด

จำนวน 1000 เม็ด

3,900.00 บาท

พลูโต ไบโอกรีน 10 กรัม

Pluto BioGreen 10 x 20 เม็ด

จำนวน 20 เม็ด

360.00 บาท

Pluto BioGreen 10 x 50 เม็ด

จำนวน 50 เม็ด

800.00 บาท

Pluto BioGreen 10 x 300 เม็ด

จำนวน 300 เม็ด

4,650.00 บาท

การใช้พลูโต ไบโอกรีน
สำหรับต้นไม้ลงดินขนาดเล็ก

การใช้พลูโต ไบโอกรีน สำหรับต้นไม้ลงดินขนาดเล็ก

ใช้ พลูโต ไบโอกรีน เพื่อความสมดุลของดิน

สามารถใส่ได้ทั้ง ก่อนลงปลูก และ หลังลงปลูกแล้ว

และใส่ซ้ำต่อเนื่องทุกๆ 2-3 เดือน

การใช้พลูโต ไบโอกรีน

สำหรับไม้ใหญ่

การใช้พลูโต สำหรับไม้ใหญ่

หากใช้ต่อเนื่องจะทำให้ต้นทุเรียน โตเร็ว แข็งแรงกว่า ทนโรค ผลผลิตดี ดินร่วนซุย

เมื่อใส่สม่ำเสมอ 3 ครั้ง/ปี ตลอดทั้งแปลง

สามารถลดการใส่ได้ตามความเหมาะสม

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

การใช้พลูโต ไบโอกรีน

สำหรับไม้กระถาง

ไม้กระถางเมื่อปลูกนานๆ จะทำให้

ดินแข็ง แน่น ไม่กินปุ๋ย

การใส่ พลูโต ไบโอกรีนสม่ำเสมอ

ซ้ำทุกๆ 2-3 เดือน

จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างต่อเนื่อง

อัตราการใช้พลูโต ไบโอกรีน

อัตราการใช้พลูโต ไบโอกรีน

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

การใช้พลูโต ไบโอกรีน กับ ไนโตร

ระยะฟื้นต้น ทำใบไว

วิธีการใช้พลูโต ไบโอกรีนคู่กับไนโตร

เหมาะกับต้นทุเรียนเพราะไม่เป็นกรด ความเค็มต่ำ

ซึ่งต้นทุเรียนโตช้าและตายได้ด้วยสภาพดินเป็นกรดและความเค็มสูง

ราคาพิเศษ เมื่อซื้อเป็นเซต

พลูโต ไบโอกรีน + ไนโตร

การใช้พลูโต ไบโอกรีน กับ เคโตร

ระยะสะสมอาหาร-ก่อนตัดลูก

เหมาะกับต้นทุเรียนเพราะ ไม่เป็นกรด ความเค็มต่ำ ดูดซึมไว

ซึ่งต้นทุเรียนจะติดดอกง่าย ผลผลิตสมบูรณ์ ขั้วเหนียว ร่วงยาก ฟื้นไวหลังเก็บเกี่ยว

ราคาพิเศษ เมื่อซื้อเป็นเซต

พลูโต ไบโอกรีน + เคโตร

การใช้พลูโต ไบโอกรีน กับ ทีเคโอ

ป้องกันและจัดการโรคเชื้อรา

โรคที่พบในทุเรียนรากเน่า, โคนเน่า,เชื้อรา ,ราชมพู

ทีเคโอเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุด มีสารแทนนินธรรมชาติ

ป้องกันและจัดการการเกิดเชื้อรา เช่น

Phytophthora, Pythium, Fusarium และ Corticium

วิธีการใช้พลูโต ไบโอกรีนคู่กับทีเคโอ

หากฉีด TKO ที่ดิน ควรเว้นระยะประมาณ 3-5 วัน

ก่อนทำการฝังพลูโต ไบโอกรีน

เหมาะกับต้นทุเรียนเพราะมีฤทธิ์เย็น ไม่กัดเปลือกไม้และผิวทุเรียน

สามารถพ่นที่ทุเรียนได้โดยตรง ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

ใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ 

ราคาพิเศษ เมื่อซื้อเป็นเซต

พลูโต ไบโอกรีน + ทีเคโอ

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ พลูโต ไบโอกรีน ต่อการต้านทานเชื้อ P.palmivora

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถเพิ่มความสูง เพิ่มขนาดของลำต้นต้นกล้าและยังสามารถเพิ่มความต้านทานให้กันต้นกล้าทุเรียนต่อเชื้อ P. palmivora

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora

ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ดีที่สุดถึง 60% และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora ได้ดี

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน

ต่อการต้านทานเชื้อ Pythium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ในต้นกล้าทุเรียน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถควบคุมเชื้อ Pyhium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตได้

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ไนโตร

NITRO 500 ซีซี

ขนาด 500 ซีซี

200.00 บาท

NITRO 1000 ซีซี

ขนาด 1000 ซีซี

500.00 บาท

สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช เคโตร

KTO 500 ซีซี

ขนาด 500 ซีซี

300.00 บาท

KTO 1000 ซีซี

ขนาด 1000 ซีซี

500.00 บาท

สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ทีเคโอ

TKO 500 ซีซี

ขนาด 500 ซีซี

300.00 บาท

TKO 1000 ซีซี

ขนาด 1000 ซีซี

500.00 บาท

หลากหลายสินค้า

ตอบโจทย์ ตามความต้องการ

ชาวสวนทุเรียน

พลูโต เรามีสินค้าที่หลากหลาย เฉพาะในแต่ละช่วง
เพื่อจะแก้ ปัญหาการปลูกทุเรียน ได้ตรงจุดที่สุด

ในสภาพดิน ที่มีความยาก ในการเพาะปลูก

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน ที่ปลูกยาก พลูโต ก็เอาอยู่

รีวิว ทุเรียนพันธุ์กบชายน้ำ
รีวิว ทุเรียนพันธุ์กบสาวน้อย
รีวิว ทุเรียนพันธุ์กระปุกทองดี
รีวิว ทุเรียนพันธุ์กลีบสมุทร

สอบถาม/สมัคร ตัวแทนจำหน่าย

แผนที่ตัวแทนจำหน่าย Pluto

คลิกดู ตัวแทนจำหน่าย Pluto

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

อยู่ที่ไหนก็สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้