การปลูกปาล์ม

เหนื่อยไหม!!

ปัญหาการปลูกปาล์ม

น้ำหนักน้อย ทะลายเล็ก ปาล์มขาดคอ

ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

เพราะ พลูโต ช่วยได้

ช่วยแก้ ปัญหาการปลูกปาล์ม!!!

ต้นแข็งแรง สมบูรณ์ • ใบเขียว • ใบใหญ่ • ทะลายใหญ่
เพิ่มน้ำหนัก • แก้ปัญหาปาล์มกะเทย • ปาล์มไม่ขาดคอ • ออกสุดวิ่น • ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น

ชาวสวนปาล์มไว้ใจ พลูโต พลูโต

ผลลัพธ์จากการใช้พลูโต ไบโอกรีน

คุณยายวิชิต เกิดเมือง

สวนปาล์มม ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ใส่ พลูโต ไบโอกรีน จำนวน 4 เม็ด/ต้น

รีวิวสวนปาล์ม ยายวิชิต

ก่อนใช้ ทะทายเล็ก ลูกเล็ก ออกทะลายตัวผู้เยอะ

หลังใช้ พลูโต ไบโอกรีน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ทะลายใหญ่ ลูกใหญ่ ออกรอบคอ 3 ชั้น

รีวิวสวนปาล์ม ยายวิชิต ปาล์มเป็นเชื้อรา

ก่อนใช้ ทะลายเป็นเชื้อรา

หลังใช้ พลูโต ไบโอกรีน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ลูกที่เกิดใหม่ไม่เป็นเชื้อรา ทะลายเริ่มสมบูรณ์ ลูกใหญ่

รีวิวสวนปาล์ม ยายวิชิต ปาล์มลูกใหญ่

ก่อนใช้ ทะลายเล็ก ลูกเล็ก

หลังใช้ พลูโต ไบโอกรีน เป็นระยะเวลา 7 เดือน ทะลายใหญ่ ลูกใหญ่ ออกสุดวิ่น

คุณสมศักดิ์ สุวรรณสินธุ์

นิคมสหกรณ์ท่าแซะ ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ใส่ พลูโต ไบโอกรีน จำนวน 4 เม็ด/ต้น

รีวิวสวนปาล์ม คุณสมศักดิ์

ก่อนใช้ 145 ต้น ได้ผลผลิต 200-400 กิโลกรัม/เดือน ตัดปาล์มไม่เกิน 20 ทะลาย/เดือน

หลังใช้ พลูโต ไบโอกรีน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ได้ผลผลิต 3,000-4,000 กิโลกรัม/เดือน ตัดปาล์มพร้อมกัน 5 ทะลาย ใน 1 ต้น

รีวิวสวนปาล์ม คุณสมศักดิ์ ราคาขายปาล์ม

ต้นที่ไม่ใช้พลูโต บรรทุก 1 เที่ยว น้ำหนัก 2,330 กิโลกรัม

ต้นที่ใช้ พลูโต ไบโอกรีน เป็นระยะเวลา 6 เดือน บรรทุก 1 เที่ยว น้ำหนัก 2,580 กิโลกรัม ทะลายใหญ่ น้ำหนักดี

รีวิวสวนปาล์ม คุณสมศักดิ์ ราคาปาล์ม

ต้นที่ไม่ใช้พลูโต บรรทุก 1 เที่ยว น้ำหนัก 2,370 กิโลกรัม

ต้นที่ใช้ พลูโต ไบโอกรีน เป็นระยะเวลา 6 เดือน บรรทุก 1 เที่ยว น้ำหนัก 2,520 กิโลกรัม ทะลายใหญ่ น้ำหนักดี

รีวิวเพิ่มเติมจากสวนปาล์ม

คุณจงดี ปรีชามาตร

สวนปาล์ม ตำบลบางสึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ใส่ พลูโต ไบโอกรีน จำนวน 4 เม็ด/ต้น

รีวิวสวนปาล์ม คุณจงดี

ก่อนใช้ ทะลายออก 1-2 ชั้น น้ำหนักเฉลี่ย 15 กิโลกรัม/ทะลาย

หลังใช้ พลูโต ไบโอกรีน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ออกรอบคอ 2-3 ชั้น ทะลายแน่น น้ำหนักดี

คุณอัมพร

สวนปาล์ม ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ใส่ พลูโต ไบโอกรีน จำนวน 4 เม็ด/ต้น

รีวิวสวนปาล์ม คุณอัมพร

ก่อนใช้ ทะลายเล็ก ลูกเล็ก

หลังใช้ พลูโต ไบโอกรีน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทะลายใหญ่ ลูกใหญ่

     จากใจชาวสวนกับปัญหาการปลูกปาล์ม น้ำหนักน้อย ทะลายเล็ก ปาล์มขาดคอ พลูโต แก้ได้ ใช้แล้วต้นแข็งแรง สมบูรณ์ ใบเขียว ใบใหญ่ ทะลายใหญ่ เพิ่มน้ำหนัก แก้ปัญหาปาล์มกะเทย ปาล์มไม่ขาดคอ ออกสุดวิ่น ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น ชาวสวนปาล์มที่ใช้แล้วรับรองประสิทธิภาพว่า ดีจริง!!!

เคล็ดลับดีๆ ส่งตรงจากสวนปาล์ม

การศึกษาผลของการใช้สารปรับปรุงดิน พลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า เมื่อใช้ พลูโต ไบโอกรีน ร่วมกับการจัดการปุ๋ยส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มพื้นที่ใบเพิ่มขึ้น

การศึกษาผลของการเสริมสารปรับปรุงดินพลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน ให้น้ำหนักทะลายต่อหนึ่งทะลายของปาล์มโดยปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีน 60 และ 40 กรัม ให้น้ำหนักทะลายปาล์มเฉลี่ย 16.20 และ 15.87 กิโลกรัม ตามลำดับ ในขณะที่ไม่ใส่พลูโต ไบโอกรีนให้น้ำหนักทะลายเพียง 14.12 กิโลกรัม/หนึ่งทะลาย

     ทดลอง 1 ปี กับต้นปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีน 60 และ 40 กรัม ให้น้ำหนักทะลายปาล์มเฉลี่ย 31.84 และ 32.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน ในขณะที่การไม่ใส่พลูโต ไบโอกรีน ให้น้ำหนักทะลายปาล์มเพียง 26.82 กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน

มากไปกว่านั้น เพื่อความเป็นมาตราฐาน ระดับสากล 

เราจึงจัดทำงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยเกษตร ชื่อดัง

และมีงานวิจัยพืชอื่น ๆ อีก หลายงานวิจัย

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ พลูโต ไบโอกรีน ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต

และต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถเพิ่มความสูง เพิ่มขนาดของลำต้นต้นกล้าและยังสามารถเพิ่มความต้านทานให้กันต้นกล้าทุเรียนต่อเชื้อ P. palmivora

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต

และต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ดีที่สุดถึง 60% และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora ได้ดี

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ดีที่สุดถึง 60% และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora ได้ดี

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการต้านทานเชื้อ Pythium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ในต้นกล้าทุเรียน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถควบคุมเชื้อ Pyhium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตได้

การใช้ พลูโต ไบโอกรีนเป็นวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

   จากการทดลอง การใช้พลูโต ไบโอกรีน มีแนวโน้มส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และทำให้ดินมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำสูงขึ้น

การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์พลูโตกับกับสวนปาล์ม

การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์พลูโตกับสวนปาล์มลีลา

  ตารางเปรียบเทียบสวนปาล์มที่ใช้และไม่ใช้พลูโต ไบโอกรีน จะเห็นได้ว่า จำนวนทะลาย (Quantity of Palm Bunches) เพิ่มขึ้น 16.87%, น้ำหนักเฉลี่ยต่อทะลาย (Average weight per bunch) เพิ่มขึ้น 6.12% และ น้ำหนักรวม (Total weight) เพิ่มขึ้น 25.15%

สถิติผลผลิตทะลายที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลูโต

กราฟเปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนทะลาย น้ำหนักต่อทะลาย และน้ำหนักรวมของการใช้และไม่ใช้พลูโต ไบโอกรีน สรุปได้ว่าสวนปาล์มที่ใช้พลูโต ไบโอกรีนมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สุรปผลค่าใช้จ่ายสวนปาล์มลีลาที่ใชช้ผลิตภัณฑ์พลูโต

   ตารางเปรียบเทียบราคาสวนปาล์มที่ใช้และไม่ใช้พลูโต ไบโอกรีน จะเห็นได้ว่า ปาล์มที่ใช้พลูโต ไบโอกรีน ราคาขายปาล์มจะอยู่ที่ 1,053,875.28 บาท แต่สวนปาล์มที่ไม่ได้ใช้พลูโต ไบโอกรีน ราคาขายอยู่ที่ 868,364.22 บาท เท่านั้น (กรณีที่ราคาขายปาล์มอยู่ที่ 3 บาท/กิโลกรัม) และค่าการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อยู่ที่ 31.83%

หลากหลายสินค้า

ตอบโจทย์ ตามความต้องการ

ชาวสวนทุเรียนปาล์ม

สอบถาม/สมัคร ตัวแทนจำหน่าย

แผนที่ตัวแทนจำหน่าย Pluto

คลิกดู ตัวแทนจำหน่าย Pluto

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

อยู่ที่ไหนก็สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้