การปลูกพืชผักสวนครัว

จะดีไหม ถ้าไม่มี

ปัญหาการปลูกพืชผักสวนครัว

มากวนใจ

ดินแข็ง ดินไม่อุ้มน้ำ ทำให้พืช ผัก ที่จะปลูกไม่เจริญงอกงาม

ดินแข็ง

หาก “ดินดี” ปัญหาการปลูกพืชผักสวนครัว ก็หมดไป

ประโยชน์ของพลูโตไบโอกรีน

พลูโต โปรดักส์ ใช้แล้วดี

เปรียบเทียบระหว่างต้นที่ ไม่ใช้และใช้พลูโต

รีวิวใบพริกเหลือง
รีวิวต้นพริก
รีวิวใบพริก
รีวิวพริก

วิดีโอรีวิวจากแปลงผัก

แปลงผักชี คุณสมคิด จ.เพชรบูรณ์

ต้นที่ไม่ใช้เอเอ โปรซอย ต้นเล็ก ใบน้อย

ต้นที่ใช้เอเอ โปรซอย ต้นใหญ่ รากเยอะ โคนใหญ่ ใบมัน เขียวขึ้น

แปลงหอมแดง คุณเสริม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ต้นที่ไม่ใช้เอเอ โปรซอย ต้นเล็กบาง หอมลูกเล็ก

ต้นที่ใช้เอเอ โปรซอย ต้นหนา หอมลูกใหญ่

ต้นพริกเพาะจากเมล็ด

ต้นที่ไม่ใช้พลูโต ต้นเล็ก ใบน้อย โตช้า

ต้นที่ใช้พลูโต โตเร็ว ต้นใหญ่ ใบเยอะ ใบใหญ่

สวนพริกคุณไพรรัส จังหวัดเพชรบูรณ์

ต้นที่ไม่ใช้พลูโต สูง 10 นิ้ว ต้นเล็ก ใบเหลือง

ต้นที่ใช้พลูโต สูง 12 นิ้ว ต้นใหญ่ ใบหนา ใบเยอะ พุ่มแน่น แข็งแรง

มากไปกว่านั้น เพื่อความเป็นมาตราฐาน ระดับสากล 

เราจึงจัดทำงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยเกษตร ชื่อดัง

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพว่า พลูโต ใช้แล้วดีจึง

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ พลูโต ไบโอกรีน ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต

และต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถเพิ่มความสูง เพิ่มขนาดของลำต้นต้นกล้าและยังสามารถเพิ่มความต้านทานให้กันต้นกล้าทุเรียนต่อเชื้อ P. palmivora

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ดีที่สุดถึง 60% และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora ได้ดี

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการต้านทานเชื้อ Pythium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ในต้นกล้าทุเรียน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถควบคุมเชื้อ Pyhium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตได้

การศึกษาผลของการใช้สารปรับปรุงดิน พลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า เมื่อใช้ พลูโต ไบโอกรีน ร่วมกับการจัดการปุ๋ยส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มพื้นที่ใบเพิ่มขึ้น

การศึกษาผลของการเสริมสารปรับปรุงดินพลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน ให้น้ำหนักทะลายต่อหนึ่งทะลายของปาล์มมีความแตกต่างกันโดยปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีนให้น้ำหนักทะลายปาล์มมากกว่า การทดลอง 1 ปีกับต้นปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีน ให้น้ำหนักทะลายปาล์มมากกว่า ต้นทดลองที่ไม่ได้ใส่พลูโต ไบโอกรีน

“แค่มี พลูโต ปลูกต้นไม้ง่ายขึ้นเยอะ”

หลากหลายสินค้า

ตอบโจทย์ ตามความต้องการ

ชาวสวนทุเรียน

ไร่ Daily Green รีวิวพลูโต(ผัก)

พลูโต เรามีสินค้าที่หลากหลาย เฉพาะในแต่ละช่วง
เพื่อจะแก้ ปัญหาการปลูกพืชผักสวนครัว ได้ตรงจุดที่สุด

ในสภาพดิน ที่มีความยาก ในการเพาะปลูก

สารปรับปรุงดิน ที่

รีวิว มากที่สุด

สอบถาม/สมัคร ตัวแทนจำหน่าย

แผนที่ตัวแทนจำหน่าย Pluto

คลิกดู ตัวแทนจำหน่าย Pluto

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

อยู่ที่ไหนก็สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้