Search
Close this search box.

การปลูกพืชไร่

โตช้า • ติดโรค • ดินแข็ง • มีโรคเน่า • ให้ผลผลิตน้อย

ด้วยผลิตภัณฑ์ พลูโต

พลูโต โปรดักส์ สินค้าที่เกษตรทั่วประเทศ ไว้วางใจ

แปลงถั่วแระ คุณศรีกอง จ.เชียงใหม่

ปลูกถั่วแระทีหลังสวนอื่น 14 วัน แต่ได้ผลผลิตเท่ากัน

แปลงที่ใช้ เอเอ โปรซอย สารปรับปรุงดิน ได้ผลผลิตเพิ่ม ดินร่วนดำขึ้น ค่าปุ๋ยลดลง

ก่อนใช้มีปัญหา โรคใบเป็นจุด (แอนแทรคโนส) ดินแข็ง

ไร่ถั่วฝักยาว คุณป้าผ่อง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แปลงที่ใช้ เอเอ โปรซอย สารปรับปรุงดิน ใบเขียว ดูสดชื่นเป็นมันสวย โตไว ออกผลผลิตเร็ว

ก่อนใช้มีปัญหา โตช้า มีโรคเน่า 

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

ใส่ เอเอ โปรซอย 500 กรัม จำนวน 1 ซอง/ 2 ไร่

นาข้าว คุณโอ๋
ต้นข้าว นาข้าว คุณโอ๋
รวงข้าว นาข้าว คุณโอ๋
น้ำหนักเมล็ดข้าว นาข้าว คุณโอ๋

เปรียบเทียบ ข้าว จำนวน 100 เมล็ด

น้ำหนัก เพิ่ม 20%

จำนวนเมล็ดดี เพิ่ม 13%

เมล็ดเสีย น้อยกว่า นาที่ไม่ได้ใส่ เอเอ โปรซอย

แก้ ปัญหาการปลูกพืชไร่ ได้อย่างยั่งยืน

Previous slide
Next slide

การใช้ เอเอ โปรซอย สารปรับปรุงดิน กับนาข้าว

พลูโตร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินขอนแก่น แก้ปัญหาดินเค็ม

แปลงที่ใช้ เอเอ โปรซอย สารปรับปรุงดิน ข้าวออกรวงสวย ใบเขียว ส่วนแปลงที่ไม่ได้ใช้ มีอาการใบเหลือง ใบไหม้

แก้ปัญหา เมล็ดไม่เต็ม ไร้น้ำหนัก

นาที่ไม่ใช้ เมล็ดข้าวไม่เต็ม น้ำหนักเบา

นาที่ใช้ เอเอ โปรซอย เมล็ดใหญ่กว่า เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักมากกว่า

เอเอ โปรซอย สารปรับปรุงดิน ชนิดแกรนนูล ช่วยบำรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน ส่งเสริมการทำงานของปุ๋ย และเป็นแหล่งอาหารจุลินทรีย์

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

มากไปกว่านั้น เพื่อความเป็นมาตราฐาน ระดับสากล 

เราจึงจัดทำงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยเกษตร ชื่อดัง

เพื่อยืนยันประสิทธิภาพว่า แก้ปัญหาการปลูกพืชไร่ ได้จริง

Techno Demo Trial on the Effect of AA PROSOIL on the Grownth of and Yield Performance of Rice in Different Municipalities of Laguna

การวิจัยประสิทธิภาพของ เอเอ โปรซอย ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว

งานวิจัยข้าวจากสำนักงานเกษตร Laguna

   ประโยชน์ของ เอเอ โปรซอยปรับปรุงสภาพพืชให้ดีขึ้น ทำให้ดินนุ่มขึ้น ปรับปรุงระบบรากของพืชให้ดีขึ้น การเจริญเติบโตของพืชเร็วขึ้น

งานวิจัยข้าว ประโยชน์ของ AA โปรซอย

 ปัญหาที่พบ คือ ดินแข็ง ทำให้พืชไม่สามารดูดซับปุ๋ยในดินได้ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณปุ๋ยที่มาก สังเกตได้จากตะไคร่น้ำที่เติบโตมาดูดกินปุ๋ยในดิน พืชจะไม่ได้รับสารอาหารจากปุ๋ยและจะเน่าเสียในที่สุด

รูปเปรียบเทียบใช้และไม่ใช้ AA โปรซอย

   หลังจากใช้ เอเอ โปรซอย ดินนุ่มและฟูขึ้น เปรียบเทียบต้นที่ใช้เอเอ โปรซอย มีลำต้นและรากที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้น ขนาดความสูงอยู่ที่ 63-79 ซม. แต่ต้นที่ไม่ได้ใช้เอเอ โปรซอยมีความสูงอยู่ที่ 46-66 ซม. เท่านั้น

สถิติเปรียบเทียบใช้และไม่ใช้ AA โปรซอย

    รูปแรกสถิติเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติของเกษตรกรปกติกับการใช้เอเอ โปรซอย จะเห็นได้ว่า ความสูงของพืชในการเก็บเกี่ยว จำนวนรวงต่อไร่ จำนวนเมล็ดข้าว(เต็มเมล็ด)ต่อไร่ น้ำหนักเมล็ด และผลผลิตข้าว ไร่ที่ใช้เอเอ โปรซอย มีค่าทางสถิติมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

 

   รูปสองสถิติผลของการใช้เอเอ โปรซอย จะเห็นได้ว่า ความสูงของพืชในการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น 4%, ระยะแตกกอเพิ่มขึ้น 22%, จำนวนรวงต่อไร่เพิ่มขึ้น 19%, จำนวนเมล็ดข้าว(เต็มเมล็ด)ต่อไร่เพิ่มขึ้น 103%, น้ำหนักเมล็ด(น้ำหนักต่อ 1,000 เมล็ด/กรัม)เพิ่มขึ้น 36% และผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 33%

สรุปผลการใช้ AA โปรซอย

   ผลการทดลองใช้ เอเอ โปรซอย กับข้าว สรุปได้ว่า ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยที่ 33% และจากการวิเคราะห์ต้นทุน พบว่าเกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ เอเอ โปรซอยเพิ่มขึ้นก็ตาม รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 52% ถึงแม้ว่าพื้นที่ในการทดลองจะได้รับผลกระทบจากไวรัส Tungro (โรคใบสีส้ม)

การใช้ พลูโต ไบโอกรีนเป็นวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

การใช้ พลูโต ไบโอกรีนเป็นวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

   จากการทดลอง การใช้ พลูโต ไบโอกรีน ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด สรุปได้ว่า ในเดือนที่ 1  ต้นทดลองที่ใช้พลูโต ไบโอกรีน มีขนาดความสูงมากกว่า ต้นทดลองที่ไม่ได้ใช้พลูโต ไบโอกรีน

   

   ผลการทดลองการใช้พลูโต ไบโอกรีน ต่อองค์ประกอบทางผลผลิตข้าวโพด ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว ต้นทดลองที่ใช้พลูโต ไบโอกรีน มีน้ำหนักมากกว่าต้นทดลองที่ไม่ได้ใช้พลูโต ไบโอกรีนผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวแห้ง ต้นทดลองที่ใช้พลูโต ไบโอกรีน มีน้ำหนักมากกว่าต้นทดลองที่ไม่ได้ใช้พลูโต ไบโอกรีน

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ พลูโต ไบโอกรีน ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต

และต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถเพิ่มความสูง เพิ่มขนาดของลำต้นต้นกล้าและยังสามารถเพิ่มความต้านทานให้กันต้นกล้าทุเรียนต่อเชื้อ P. palmivora

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต

และต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ดีที่สุดถึง 60% และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora ได้ดี

การศึกษาผลของการใช้สารปรับปรุงดิน พลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า เมื่อใช้ พลูโต ไบโอกรีน ร่วมกับการจัดการปุ๋ยส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มพื้นที่ใบเพิ่มขึ้น

การศึกษาผลของการเสริมสารปรับปรุงดินพลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน ให้น้ำหนักทะลายต่อหนึ่งทะลายของปาล์มโดยปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีน 60 และ 40 กรัม ให้น้ำหนักทะลายปาล์มเฉลี่ย 16.20 และ 15.87 กิโลกรัม ตามลำดับ ในขณะที่ไม่ใส่พลูโต ไบโอกรีนให้น้ำหนักทะลายเพียง 14.12 กิโลกรัม/หนึ่งทะลาย

     ทดลอง 1 ปี กับต้นปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีน 60 และ 40 กรัม ให้น้ำหนักทะลายปาล์มเฉลี่ย 31.84 และ 32.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน ในขณะที่การไม่ใส่พลูโต ไบโอกรีน ให้น้ำหนักทะลายปาล์มเพียง 26.82 กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน

หลากหลายสินค้า

ตอบโจทย์ ตามความต้องการ

ชาวสวนทุเรียน

รวมรายละเอียดสินค้า พลูโต

โปรลดราคาของแถมพิเศษเพียบ!

คลิกข้างล่างนี้ก่อนหมดโปร

ให้คำปรึกษาฟรี!

สอบถาม/สมัคร ตัวแทนจำหน่าย

แผนที่ตัวแทนจำหน่าย Pluto

คลิกดู ตัวแทนจำหน่าย Pluto

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

อยู่ที่ไหนก็สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้