การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ถ้าไม่มี

ปัญหาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

มากวนใจ

จะดีกว่าไหม?

ดินที่มีความสมบูรณ์จากธรรมชาติหาได้ยาก

จึงต้องเพิ่มธาตุอาหารหรืออินทรียวัตถุต่างๆ ลงไป

เพื่อปรับสภาพโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูก

ประโยชน์ของพลูโตไบโอกรีน

หาก “ดินดี” ปัญหาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ก็แก้ไม่ยากอีกต่อไป

พลูโต โปรดักส์ ใช้แล้วดี

รีวิวจากลูกค้าที่ใช้จริง

รีวิวต้นบอนสี
รีวิวต้นบอนด่าง
รีวิวต้นกระบองเพชร
รีวิวต้นเศรษฐีมีทรัพย์

ลด ปัญหาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบระหว่างต้นที่ ไม่ใช้และใช้พลูโต

รีวิวบอนด่าง
รีวิวต้นมะลิ

มากไปกว่านั้น เพื่อความเป็นมาตราฐาน ระดับสากล 

เราจึงจัดทำงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยเกษตร ชื่อดัง

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพว่า พลูโต ใช้แล้วดีจึง

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ พลูโต ไบโอกรีน ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถเพิ่มความสูง เพิ่มขนาดของลำต้นต้นกล้าและยังสามารถเพิ่มความต้านทานให้กันต้นกล้าทุเรียนต่อเชื้อ P. palmivora

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ดีที่สุดถึง 60% และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora ได้ดี

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโต ไบโอกรีน ต่อการต้านทานเชื้อ Pythium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ในต้นกล้าทุเรียน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน สามารถควบคุมเชื้อ Pyhium เชื้อ Fusarium และเชื้อ Corticium ไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตได้

การศึกษาผลของการใช้สารปรับปรุงดิน พลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า เมื่อใช้ พลูโต ไบโอกรีน ร่วมกับการจัดการปุ๋ยส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มพื้นที่ใบเพิ่มขึ้น

การศึกษาผลของการเสริมสารปรับปรุงดินพลูโต ไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

   จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ พลูโต ไบโอกรีน ให้น้ำหนักทะลายต่อหนึ่งทะลายของปาล์มมีความแตกต่างกันโดยปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีนให้น้ำหนักทะลายปาล์มมากกว่า การทดลอง 1 ปีกับต้นปาล์มที่ใส่พลูโต ไบโอกรีน ให้น้ำหนักทะลายปาล์มมากกว่า ต้นทดลองที่ไม่ได้ใส่พลูโต ไบโอกรีน

“แค่มี พลูโต ปลูกต้นไม้ง่ายขึ้นเยอะ”

หลากหลายสินค้า

ตอบโจทย์ ตามความต้องการ

ชาวสวนทุเรียน

ไร่ Daily Green รีวิวพลูโต(ไม้ดอก)

พลูโต เรามีสินค้าที่หลากหลาย เฉพาะในแต่ละช่วง
เพื่อจะแก้ ปัญหาการปลูกพืชผักสวนครัว ได้ตรงจุดที่สุด

ในสภาพดิน ที่มีความยาก ในการเพาะปลูก

สารปรับปรุงดิน ที่

รีวิว มากที่สุด

สอบถาม/สมัคร ตัวแทนจำหน่าย

แผนที่ตัวแทนจำหน่าย Pluto

คลิกดู ตัวแทนจำหน่าย Pluto

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

อยู่ที่ไหนก็สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้