Search
Close this search box.

Category: Strawberry Knowledge

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เอเอ โปรซอยกับสตรอว์เบอร์รี่
Strawberry Knowledge

วิธีการใช้AAกับสตรอว์เบอร์รี่

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์พลูโตกับสตรอว์เบอร์รี่ ช่วงการเตรียมดิน (ช่วงยกร่อง)ช่วงไถพรวนเตรียมแปลง วิธีที่ 1: ใช้ เอเอ 500 กรัม ( 1 ซอง) หว่านให้ทั่วแปลง พร้อมไถพรวน ก่อนยกร่องปลูก หรือวิธีที่ 2: ใช้ เอเอ 500 กรัม (1ซอง) ผสมกับเนื้อปุ๋ยอินทรีย์หรือ ปุ๋ยอื่นๆ คลุกให้ทั่วหว่านให้ทั่วปรับสภาพดินก่อนยกร่องปลูก

Read More »
วิธีขยายพันธุ์สตรอว์เบอรรี่
Strawberry Knowledge

วิธีขยายพันธุ์สตรอว์เบอรรี่

วิธีขยายพันธุ์สตรอว์เบอรรี่      สตรอว์เบอร์รี่ผลไม้เมืองหนาวที่ถูกนำมาเพาะปลูกในบ้านเราจนสามารถปรับตัวและสร้างรายได้ให้กับชาวสวนสตรอว์เบอร์รี่มาอย่างยาวนาน ผลไม้สีแดงนี้ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องรวมถึงวิธีการเพาะปลูกที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่มีด้วยกันถึง 4 วิธีดังนี้ 1. เพาะเมล็ด : วิธีพื้นฐานที่พืชทุกชนิดใช้ในการขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเอง แม้จะเป็นวิธีขยายพันธุ์พื้นฐานแต่กว่าจะติดเป็นต้นที่สวยสมบูรณ์นั่นยากกว่าวิธีการขยายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่แบบอื่นๆ เสียอีก แถมยังมีปัจจัยในเรื่องของความไม่คงที่ของรสชาติที่อาจจะไม่เหมือนกับต้นพันธุ์สูง แต่หากได้ต้นสตรอว์เบอร์รี่มาแล้วจะมีความแข็งแรงของระบบรากมากกว่าวิธีอื่นค่ะ 2. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เป็นกรรมวิธีที่ใช้ขยายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดเชื้อโรคระบาดที่จะส่งผลต่อตัวต้นที่จะงอกในวุ้นอาหารที่สุด เป็นวิธีที่จะได้ต้นกล้าที่ปลอดโรคระบาดและทำให้ต้นกล้าสามารถเติบโตเก็บผลผลิตไปได้นาน ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่นำมาเพาะทุกประการ ทว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงตามไปด้วย 3. การแยกต้น

Read More »
สายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ตามฤดูกาล
Strawberry Knowledge

3 กลุ่มสายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่โลก

3 กลุ่มสายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่โลก      หากพูดถึงพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่คงบรรยายได้ไม่หมด เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะพูดถึงสายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ที่มีเพียงแค่ 3 สายพันธุ์เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากจะคิดค้นพันธุ์ที่จะช่วยสร้างกระแสให้สตรอว์เบอร์รี่มาบูมในประเทศไทย June – bearers     เป็นสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวในสภาพอุณหภูมิสูงได้ เพราะแบบนั้นสายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่นี้จึงถูกนำมาปลูกในบ้านเราได้ อย่างเช่น พันธุ์พระราชทาน 16 มาจากพันธุ์ Sequoia จะให้ผลขนาดใหญ่ สีแดงเข้ม อายุการเก็บเกี่ยวนาน เหมาะสำหรับการรับประทานผลสด และพันธุ์พระราชทาน

Read More »
10 พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่พระราชทาน
Strawberry Knowledge

10 พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ที่นิยมในไทย

10 พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่พระราชทาน      สตรอว์เบอร์รี่ไม่ใช่พืชที่มีอยู่ในบ้านเรา เนื่องจากเป็นผลไม้เมืองหนาวแต่กลับมีการปรับตัวจนสามารถปลูกได้ในหลากหลายประเทศ ซึ่งจุดเด่นในข้อนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงเล็งเห็นแนวทางในการนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวดอยที่ในสมัยนั้นนิยมปลูกฝิ่นให้หันมาสร้างรายได้จากการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แทน และจากโครงการในพระราชดำริในวันนั้นสตรอว์เบอร์รี่จึงกลายมาเป็นพืชอีกหนึ่งอย่างที่ทำเงินและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวไทย ซึ่งวันนี้เรามี 10 พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ในปัจจุบันมีที่ได้รับความนิยมมานำเสนอดังนี้ค่ะ พันธุ์พระราชทาน 16• สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์เบาที่นำเข้ามาปลูกทดลองจากประเทศอเมริกา ปรับตัวได้ดีแต่ให้ผลผลิตในช่วงที่สั้น ผลมีขนาดใหญ่(ตามแต่สภาพอากาศ) เนื้อมีสีแดงขาวจนถึงแดง เมล็ดสีเหลือง รสชาติเปรี้ยว ขั้วผลหลุดออกง่าย และมีความค่อนข้างแข็ง จึงเป็นสตรอว์เบอร์รี่ที่เหมะกับการส่งไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า พันธุ์พระราชทาน 50• เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิ

Read More »
เทคนิคการเลือกพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่
Strawberry Knowledge

เทคนิคการเลือกพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอรี่

เทคนิคการเลือกพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่      ปัจจุบันสตรอเบอรี่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์จนสามารถปลูกในพื้นที่อื่นๆ ได้นอกจากภาคเหนือของประเทศแล้ว แต่ถึงแบบนั้นความใส่ใจต่อการหาพื้นที่สำหรับปลูกยังคงต้องให้ความสำคัญ ซึ่งมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะ ทำเล      การเลือกทำเลในการปลูกสตรอเบอรี่ต้องคำนึงถึงระดับของพื้นที่ ต้องสามารถป้องกันการชะล้างของหน้าดิน มีการถ่ายเทอากาศได้ดี พื้นที่มีความเอียงลาดเล็กน้อยและต้องไม่มีน้ำค้างในช่วงการออกดอกด้วย สตรอเบอรี่เป็นพืชที่มีโรคแมลงคล้ายกับมะเขือ พริก และมันฝรั่ง เพราะงั้นหากปลูกสตรอเบอรี่ทันทีหลังจากปลูกพืชเหล่านี้อาจทำให้สตรอเบอรี่ประสบปัญหาจนส่งผลต่อผลผลิตได้ และหากจำเป็นที่จะต้องปลูกในบริเวณนี้ควรเว้นห่างการปลูกพืชเหล่านั้นแล้วอย่างน้อย 3 ปี รวมถึงพื้นที่ที่เป็นป่ารกและมีการถางเพียงปลูกสตรอเบอรี่โดยเฉพาะ เนื่องเพราะอาจมีตัวอ่อนของด้วงคอยกัดกินรากพืชได้นั้นเอง จึงควรมีการกำจัดจนแน่ใจแล้วถึงค่อยปลูกสตรอเบอรี่ต่อไป ดิน 

Read More »
สตรอว์เบอร์รี่ พืชเมืองหนาว
Strawberry Knowledge

สตรอว์เบอรี่ พืชเมืองหนาว

สตรอว์เบอร์รี่ พืชเมืองหนาว      สตรอว์เบอรี่เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในที่มีอากาศหนาวเย็น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชได้ทรงผลักดันให้พืชชนิดนี้เข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยเริ่มที่ภาคเหนือของประเทศ ด้วยเพราะลักษณะที่เป็นหุบเขาอากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆ จึงได้ส่งเสริมให้มีการคิดค้นวิจัยขยายพันธุ์จนได้พันธุ์พระราชทาน 80 เหมาะสมต่อการปลูกในประเทศไทย ภายหลังจึงได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจในที่สุด      พันธุ์พระราชทาน 80 เป็นพันธุ์ที่ผลและเนื้อมีลักษณะค่อนข้างเละ ช้ำง่าย แต่รสชาติหวานหอมมากกว่าอีกพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาภายหลังให้เนื้อมีความแข็ง ไม่ช้ำง่ายเวลาขนส่งอย่างพันธุ์ 329     การปลูกสตรอว์เบอรี่ต้องเตรียมดินที่มีอินทรีย์ค่อนข้างสูง มีการระบายน้ำที่ดี

Read More »