Search
Close this search box.

สาระน่ารู้ - ปาล์ม

โรคที่เกิดในปาล์มน้ำมัน

โรคที่เกิดในปาล์มน้ำมัน      ปาล์มน้ำมัน…พืชที่สร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างมาก แต่กว่าจะมาถึงจุดนั้นชาวสวนปาล์มน้ำมันยังต้องเผชิญโรคที่ก่อกวนสร้างความเสียหายให้ผลผลิตลดน้อยลงหลากหลายโรคเลยทีเดียว เช่นนั้นแล้ว เรามารู้ให้เท่าทันโรคเหล่านั้นกันดีกว่าค่ะ โรคใบไหม้ เป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่ในระยะต้นกล้า เกิดจากเชื้อรา

Read More »
การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันและมาตรฐานส่งโรงสกัด

การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันและมาตรฐานส่งโรงสกัด      ปาล์มน้ำมันที่ควรเก็บเกี่ยว คือ ช่วงที่ทะลายปาล์มมีเปอร์เซ็นน้ำมันสูงที่สุด เช่นนั้นแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าช่วงเวลาไหนที่ปาล์มน้ำมันพร้อมให้เก็บแล้ว?      

Read More »
สายพันธุ์ปาล์ม เทเนอรา

เทเนอรา สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่นิยมทางการค้า      ในโลกปัจจุบัน…น้ำมันถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ขับเคลื่อนให้โลกใบนี้ก้าวเข้าสู่นวัตกรรมต่างๆ แต่ทว่าน้ำมันที่ได้ในปัจจุบันกำลังถูกใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้ำมันเหล่านั้นต้องใช้เวลานานนับพันๆ ปีเพื่อที่จะกลั่นตัวเป็นน้ำมันดิบและถูกสกัดเป็นน้ำมันที่ใช้ในปัจจุบันในที่สุด แล้วจะเป็นอย่างไรหากน้ำมันที่เป็นตัวขับเคลื่อนโลกใบนี้หมดไป?  

Read More »
ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน

ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน       ในบรรดาพืชที่ให้น้ำมัน “ปาล์มน้ำมัน” เป็นพืชที่ให้น้ำมันสูงกว่าพืชชนิดอื่นโดยประมาณอยู่ที่ 512 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอยู่ในน้ำมันปาล์มดิบ

Read More »
อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน

อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน      ธาตุอาหารหลักของพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบกันดีนั้นมีอยู่สามตัวด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากสูตรปุ๋ยที่ติดอยู่ข้างถุงส่วนใหญ่ นั้นคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพืชไม่ได้ต้องการเพียงแค่ธาตุอาการสามตัวนี้

Read More »
อาการผิดปกติและโรคที่พบในระยะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

อาการผิดปกติและโรคที่พบในระยะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน      โรคพืชนั้นพบได้ทุกช่วงวัยของพืช ต้นปาล์มน้ำมันก็เช่นกัน ซึ่งหากเราตรวจพบความผิดปกติต่างๆ ได้เร็วนั่นย่อมหมายถึงเวลาและต้นทุนที่ต้องเสียให้กับปาล์มที่ไม่สมบูรณ์นั้นน้อยลง เช่นนั้นแล้ว อาการผิดปกติในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันมีอะไรบ้าง มารับรู้และนำไปสังเกตอาการของกล้าปาล์มน้ำมันกันดังนี้…

Read More »