สาระน่ารู้ - ปาล์ม

โรคที่เกิดในปาล์มน้ำมัน

โรคที่เกิดในปาล์มน้ำมัน โรคที่เกิดในปาล์มน้ำมัน     ปาล์มน้ำมัน…พืชที่สร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างมาก แต่กว่าจะมาถึงจุดนั้นชาวสวนปาล์มน้ำมันยังต้องเผชิญโรคที่ก่อกวนสร้างความเสียหายให้ผลผลิตลดน้อยลงหลากหลายโรคเลยทีเดียว เช่นนั้นแล้ว

อ่านต่อ »
การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน ควรเป็นช่วงที่ทะลายปาลืมมีเปอร์เซ็นน้ำมันสูงที่สุด โดยปกติปาล์มน้ำมันที่ยังไม่สุกจะมีสีดำ เปลือกแข็ง และไม่มีผลหลุดร่วง แต่เมื่อไหร่ที่ผลปาล์มเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำกึ่งส้ม แดง หรือเหลือง ตามแต่สายพันธุ์ หมายความว่าผลปาล์มเกือบสุข จนผลปาล์มเปลี่ยนเป็นสีตามสายพันธุ์ที่ไม่ใช่สีดำและมีการหลุดร่วงของผลอยู่ที่ 10-12 ผล คือช่วงที่ดีที่สุดที่จะเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันและมาตรฐานส่งโรงสกัด การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันและมาตรฐานส่งโรงสกัด      ปาล์มน้ำมันที่ควรเก็บเกี่ยว คือ

อ่านต่อ »
ปาล์มสายพันธุ์เทเนอรา

เทเนอรา สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่นิยมทางการค้า “เทเนอรา” สายพันธุ์ที่นิยมทางการค้า    

อ่านต่อ »
ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน

ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน       ในบรรดาพืชที่ให้น้ำมัน

อ่านต่อ »
อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน

อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน      ธาตุอาหารหลักของพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบกันดีนั้นมีอยู่สามตัวด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากสูตรปุ๋ยที่ติดอยู่ข้างถุงส่วนใหญ่

อ่านต่อ »
อาการผิดปกติและโรคที่พบในต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

อาการผิดปกติและโรคที่พบในระยะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อาการผิดปกติและโรคที่พบในระยะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน      โรคพืชนั้นพบได้ทุกช่วงวัยของพืช ต้นปาล์มน้ำมันก็เช่นกัน

อ่านต่อ »