Search
Close this search box.

Author: admin

ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน
Palm Knowledge

ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน

ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน       ในบรรดาพืชที่ให้น้ำมัน “ปาล์มน้ำมัน” เป็นพืชที่ให้น้ำมันสูงกว่าพืชชนิดอื่นโดยประมาณอยู่ที่ 512 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอยู่ในน้ำมันปาล์มดิบ และ 73 กิโลกรัมต่อไร่ในน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพราะแบบนั้นปาล์มน้ำมันจึงเป็นความหวังมากกว่าพืชอื่นๆ ในการนำมาทดแทนน้ำมันดิบที่กำลังลดลงอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่เพียงแค่การนำมาสกัดน้ำมันเท่านั้น คุณประโยชน์อื่นๆ ยังมีอีกมากมาย ปาล์มน้ำมันจึงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย      ทว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่อยู่ที่ทางภาคใต้ของประเทศ ด้วยปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในเขตร้อนชื้นและต้องการปริมาณน้ำต่อต้นมากถึง 200 ลิตรต่อวันเลยทีเดียว

Read More »
อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน
Palm Knowledge

อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน

อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน      ธาตุอาหารหลักของพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบกันดีนั้นมีอยู่สามตัวด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากสูตรปุ๋ยที่ติดอยู่ข้างถุงส่วนใหญ่ นั้นคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพืชไม่ได้ต้องการเพียงแค่ธาตุอาการสามตัวนี้ ยังมีธาตุอาหารสำรองที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตแม้จะไม่เยอะเท่ากับธาตุอาหารสามตัวแรกก็ตาม แต่หากขาดไปก็ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อการเจริญเติบโตและส่งผลให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลดลงได้เช่นกัน ในที่นี่เราจะขอกล่าวถึงธาตุอาหารที่พบว่าขาดบ่อยๆ ในปาล์มน้ำมันกันค่ะ • ไนโตรเจน      ธาตุอาหารจำต้องต่อการเจริญเติบโตทางใบและลำต้น โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ของการปลูก พืชมักจะต้องการธาตุอาหารชนิดนี้เป็นจำนวนมาก อาการที่ปาล์มน้ำมันบอกให้รู้เมื่อมีการขาดธาตุอาหารชนิดนี้ นั่นคือ ใบจะมีขนาดเล็กลง ทางใบและเส้นใบจะมีสีเหลืองซีดหรือเขียวอมเหลืองโดยจะเริ่มจากใบที่อยู่ล่างๆ

Read More »
อาการผิดปกติและโรคที่พบในระยะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
Palm Knowledge

อาการผิดปกติและโรคที่พบในต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

อาการผิดปกติและโรคที่พบในระยะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน      โรคพืชนั้นพบได้ทุกช่วงวัยของพืช ต้นปาล์มน้ำมันก็เช่นกัน ซึ่งหากเราตรวจพบความผิดปกติต่างๆ ได้เร็วนั่นย่อมหมายถึงเวลาและต้นทุนที่ต้องเสียให้กับปาล์มที่ไม่สมบูรณ์นั้นน้อยลง เช่นนั้นแล้ว อาการผิดปกติในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันมีอะไรบ้าง มารับรู้และนำไปสังเกตอาการของกล้าปาล์มน้ำมันกันดังนี้… ใบไหม้      เป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Curvularia sp. จะมีอาการในช่วงที่ใบเริ่มคลี่ ระยะแรกมองเห็นเป็นจุดเล็กๆ โปร่งใส ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงขอบน้ำเงินเข้มมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ ลักษณะเป็นทรงกลมรียาว 7-8 มิลลิเมตร ต้นกล้ามีความเจริญเติบโตช้า หากอาการรุนแรงมากใบจะไหม้และยืนต้นตายในที่สุด

Read More »
วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน
Palm Knowledge

วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน

วิธีการปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน      เมื่อจัดเตรียมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันระยะต่อต้นไม่ต่ำกว่า 9 เมตร หรือตามแต่ละสายพันธุ์ และมีการจัดการปัญหาภูมิประเทศบริเวณแปลงปลูก ไม่ว่าจะเป็นความลาดเอียงที่มากกว่า 12 – 20 เปอร์เซ็น หรือสภาพน้ำท่วมขังภายในแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวมาถึงขั้นตอนการดำเนินการปลูกกล้าปาล์มน้ำมันกันบ้างค่ะ      กล้าปาล์มน้ำมันควรเลือกกล้าที่มีอายุไม่อ่อนหรือแก่มากจนเกินไป เพราะอาจเกิดปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตที่ไม่แข็งแรงได้ เช่น กล้าที่มีอายุมากเกินไปอาจทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ช้า หรือกล้าที่มีอายุน้อยเกินไปรากจะยังไม่แข็งแรง ทำให้ไม่สามารถทนแรงลมจนอาจทำให้ต้นล้มลงส่งผลให้รากฉีกขาดได้ ระยะกล้าที่เหมาะสมควรมีอายุตั้งแต่ 8

Read More »
จัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน
Palm Knowledge

จัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน

จัดเตรียมพื้นที่และการวางแนวสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน      พื้นที่ปลูกเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อตกลงปลงใจได้แล้วว่าจะดำเนินการปลูกต้นปาล์มน้ำมัน การเลือกพื้นที่เหมาะสมจะทำให้ปาล์มน้ำมันที่เรามุ่งหวังเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตที่ดี แต่หากพื้นที่ที่เราเลือกมีความไม่ความเหมาะสมแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้ตามมาจะต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างแน่นอน การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นปาล์มน้ำมันที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง       ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ชอบแสงแดดอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ต้องการไม่บังร่มเหมือนต้นไม้บางชนิด เพราะแสงแดดมีผลตรงต่อการออกช่อดอก หากปาล์มน้ำมันไม่ได้รับปริมาณแสงแดดที่เพียงจะส่งผลให้ต้นไม่ค่อยออกช่อดอกเพศเมีย นั้นหมายความว่าเราไม่ได้ผลผลิตปาล์มนั้นเอง เพราะฉะนั้นการเคลียร์ต้นไม้ชนิดอื่นในแปลงที่เราจะปลูกจึงสำคัญ รวมถึงเหล่าวัชพืชที่อาจจะมาเป็นปัญหาได้ในอนาคตด้วย      สภาพพื้นที่ทางภูมิประเทศอย่างเช่นความลาดเอียงไม่ควรเกิน 12

Read More »
เลือกกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตในอนาคต
Palm Knowledge

เลือกกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตในอนาคต

เลือกกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตในอนาคต      ปาล์มน้ำมันเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้สูง แถมยังสามารถนำผลผลิตไปใช้ได้หลากหลายวงการ ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร การนำไปสกัดกลายเป็นน้ำมันในครัวเรือน หรือจะเป็นการประยุกต์สกัดใช้แทนน้ำมันดีเซล ซึ่งคุณประโยชน์ที่หลากหลายนี้ทำให้ปาล์มน้ำมันขึ้นแท่นเป็นพืชที่มีปริมาณความต้องการสูง เพราะงั้นแล้วการเลือกปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมและการดูแลที่ดีจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแน่นอน แต่ก่อนที่เราจะเดินไปถึงจุดนั้น จุดเริ่มต้นที่เราต้องคัดเลือกให้ดีนั่นคือ… ”กล้าพันธุ์” ที่ต่อมาจะกลายเป็นปาล์มน้ำมันที่แข็งแรงสมบูรณ์และลูก และการที่เราจะเลือกกล้าพันธุ์เหล่านั้นต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีวิธีสังเกตมาให้กันค่ะ        กล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีคุณลักษณะดีเหมาะสมต่อการนำมาปลูกและเลี้ยงดูจนออกผลผลิตตอบแทนที่น่าพึงพอใจต้องมีลักษณะดังนี้– มีอายุมากกว่า 7 เดือนหลังย้ายกล้าลงแปลงสำหรับอนุบาลต้น– ความสูงจากโคนถึงปลายใบมากกว่า 70

Read More »
ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน
Palm Knowledge

ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน

ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมัน      พืชแต่ละชนิดล้วนมีปัจจัยที่ส่งเสริมในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเกษตรกรที่กำลังสนใจจะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่การเกษตรของตัวเองจำต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ก่อนเสมอ นั่นคือ… ปริมาณน้ำฝน       ด้วยปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการปริมาณน้ำมากถึง 1,800 – 2,000 มิลลิลิตรต่อปี และสภาพพื้นยังต้องไม่แล้งเกิน 3 เดือนจึงจะทำให้ปาล์มน้ำมันสามารถออกผลผลิตได้ในปริมาณที่สูง ซึ่งแน่นอนว่าลักษณะนี้มักจะเข้าข่ายพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ที่จะมีฤดูฝนยาวนานถึง 6 เดือน และฤดูร้อนที่ 3 เดือน

Read More »
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เอเอ โปรซอยกับสตรอว์เบอร์รี่
Strawberry Knowledge

วิธีการใช้AAกับสตรอว์เบอร์รี่

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์พลูโตกับสตรอว์เบอร์รี่ ช่วงการเตรียมดิน (ช่วงยกร่อง)ช่วงไถพรวนเตรียมแปลง วิธีที่ 1: ใช้ เอเอ 500 กรัม ( 1 ซอง) หว่านให้ทั่วแปลง พร้อมไถพรวน ก่อนยกร่องปลูก หรือวิธีที่ 2: ใช้ เอเอ 500 กรัม (1ซอง) ผสมกับเนื้อปุ๋ยอินทรีย์หรือ ปุ๋ยอื่นๆ คลุกให้ทั่วหว่านให้ทั่วปรับสภาพดินก่อนยกร่องปลูก

Read More »
ทุเรียนต้นคู่
Durian Knowledge

ทุเรียนต้นคู่

ทุเรียนต้นคู่       โลกในทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งสภาพอากาศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆ ในการปลูกพืชผล การพัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นปากท้องของผู้คนทั่วโลกจึงไม่เคยหยุดยั้ง ในปัจจุบันวงการทุเรียนก็ได้มีการปฏิวัตินำแนวคิดปลูกทุเรียนต้นคู่มาใช้ เริ่มจากแปลงเกษตรกรดีเด่นอย่างคุณธีรภัทร อุ่นใจ ปลูกจริงและได้ผลผลิตจริงแล้ว!      จากแนวคิดที่จะป้องกันต้นทุเรียนล้มเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและมีลมแรงมากขึ้นพร้อมๆ กับเพิ่มผลผลิตทุเรียนให้กับเกษตรกรไปด้วย คุณธีรภัทร อุ่นใจ จึงได้นำแนวคิดของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองมาปรับใช้ในสวนของตัวเอง โดยการปลูกทุเรียนสองต้นต่อหนึ่งหลุมปลูก ตัวต้นมีระยะห่างกันอยู่ที่ 1 เมตร

Read More »